Rechèch

Dènyèman pibliye Telehealth Rechèch Papye ak Prezantasyon pa Stony Brook Fakilte

2022
Mossack S, Inoyatov I, Fonseca P, Du C, Lee E, Ruan H, Kim J. Yon esè kontwole owaza ki konpare telemedsin ak vizit nan biwo an pèsòn pou swivi nan blad pipi twò aktif.. Fi Pelvic Med Reconstr Surg. 2022 Jiyè 8. doi: 10.1097/SPV.0000000000001231. Epub anvan enprime. PMID: 35830578

2020
Noel, K., Messina, C., Hou, W., Schoenfeld, E., & Kelly, G. (2020). Tele-tranzisyon swen (TTOC): yon 12 mwa, owaza esè kontwole ki evalye itilizasyon Telehealth pou reyalize objektif trip. BMC fanmi pratik21(1), 1 9-.

2018 
Noel, K., Yagudayev, S., Messina, C., Schoenfeld, E., Hou, W., & Kelly, G. (2018). Tele-tranzisyon nan swen. Yon 12 mwa, gwoup paralèl, siperyorite owaza pwotokòl esè kontwole, evalye itilizasyon telesante kont tranzisyon estanda nan swen nan prevansyon nan readmisyon nan lopital evite. Haitian klinik esè kominikasyon12, 9 16-.

Noel, K., Yagudayev, S., Messina, C., Schoenfeld, E., Hou, W., & Kelly, G. (2018). Tele-Tranzisyon Swen: Yon Apwòch pou Redui Readmisyon 30 Jou Sèvi ak Teknoloji Tele-Sante; yon Pwotokòl Etid Esè Kontwole Owaza. Journal of Family Medicine and Disease Prevention. 4(1):070.

Yagudayev S, Noel K, Schoenfeld E, Messina, C, Hou W, Kelly G. Itilize telemedcin nan yon pratik Medsin Fanmi: Apwòch miltidisiplinè pou entegrasyon siksè. Fen semèn ivè 2018 NYS AFP, Lake Placid, 13 janvye 2018.

Dènye Mizajou
11 / 03 / 2022