Edikasyon ak Resous

Simulation fòmasyon telepwazeTelehealth fòmasyonElèv ki gen Oculus pandan telehealth fòmasyon

EDIKASYON

Stony Brook Telehealth ofri yon seri edikasyon gaya pou tou de bakaloreya ak gradye edikasyon medikal. Gen kèk nan kou yo ki gen ladan eleman nan egzamen an vityèl fizik, fason Webside, edikasyon entèprofesyonèl ak pwofondè telesantal esansyèl ki eksplore devlopman ak aplikasyon nan teknoloji telehealth. Klas enkòpore enfòmasyon monte-a-dat kòm byen ke eksperyans simulation entegre.

Pou plis enfòmasyon, kontakte Erin.Hulfish@stonybrookmedicine.edu, Direktè Edikasyon Telehealth, Renesans Lekòl Medsin nan Stony Brook University.

Stony Brook Medsin Telehealth Kou

Tit kou a: Telehealth: Docs, Done, ak teknoloji deranje
Fakilte: Erin Hulfish, MD 
Kòd kou:     HTZ035

Deskripsyon: Nan epòk la nan teknoloji deranje nan swen sante, klinisyen yo pral rive nan yon nouvo fwontyè nan pratik medikal. Avèk plis done, teknoloji ak literati medikal pase tout tan anvan, kijan wòl doktè a pral adapte ak anviwònman k ap chanje nan pi gwo refòm nan swen sante yo? Sa a selektif pral sèvi prezante sijè yo nan telemedsin ak telemedicine ak diskite sou pwogrè yo nan jaden kòm byen ke lwa yo, etik, règleman yo ak en relasyon an doktè-pasyan yo. Kou a pral vize revize aplikasyon yo nan telemedicine ak enplikasyon nan lavni pratik nan medikaman.  https://www.stonybrook.edu/commcms/bioethics/education/mcs2-selectives.php

Si w enterese nan edikasyon telemedsil, tanpri kontakte: Telehealth@stonybrookmedicine.edu

Konsèy pwofesyonèl telephares

Komite telepwofesyalize pwofesyonèl la se yon kolaborasyon akademik ki konpoze de reprezantan ki soti nan diferan lekòl syans sante yo. Gwoup la kreye resous edikatif pou kominote swen medikal la epi li devlope estanda pou pratik telemedsin nan tout disiplin, fasilite rechèch entè-pwofesyonèl, kreye ak sijere kourikoulòm interprofesyonèl epi li eksplore eksperyans entèprofesyonèl nan klinik.

Pou yon apèsi sou pwogram edikasyon entèprofesyonèl inovatè telesante nou an - kreyasyon li yo, kourikoulòm, ak kijan li transfòme fason klinisyen aktyèl ak pwochen nou yo ap itilize telesante pou bay bon kalite swen ak fasilite aksè a swen pou pasyan nou yo - gade videyo sa a.

Pou plis enfòmasyon:
https://healthtechnology.stonybrookmedicine.edu/IPE_Telehealth/education
Oswa kontakte Dr Shari Miller oswa Dr Sritha Rajupet (pa imel Victoria Lombardo)

Enfimik enfòmatik

Stony Brook klinik enfòmatik Bootcamp se yon pwogram fòmasyon ki vize a elèv yo, rezidan yo, ak ale nan doktè, osi byen ke elèv retrèt, enfimyè, ak famasyen. Kou a louvri nan gratis pou tout moun nan Stony Brook Medsin. https://bmi.stonybrookmedicine.edu/bootcamp

Pòtal Fòmasyon Telehealth Eta New York

Pòtay entèdisiplinè ak aksè ouvè sa a te devlope pou bay mendèv swen sante atravè Eta New York edikasyon telesante ki revize kanmarad yo.

Nòm pratik (AAMC Konpetans)

Aprann sou 15 konpetans debaz yo pou antre nan etidyan medikal ki te andose pa AAMC Group on Student Affairs (GSA) Komite sou Admisyon (COA). Konpetans yo tonbe nan kat kategori. Entèpèsonèl, Entèpèsonèl, Panse ak Rezònman, ak Syans.

RESOUS POU ANPLWAYE

Anplwaye Sante ak Byennèt

Byennèt chanpyon chanèl: Gen ladan dènye enfòmasyon sou sipò ki disponib ak resous byennèt gen ladan konsèy pou jere estrès ak enkyetid, egzèsis atensyon, ak lòt resous lokal yo ak vityèl.

Meditasyon Atensyon chak jou: (ki fè pati Pwogram Asistans Anplwaye nou an (EAP): Yon ekip ke anplwaye Stony Brook kapab rantre nan pou jwenn aksè nan reyinyon meditasyon atensyon Stony Brook chak jou, Lendi jiska Vandredi, a 8 am ak 12 pm. Ekip la angaje nan aktivite detant ak atensyon kout. , diskite sou estrateji itil pou siviv, epi pataje eksperyans nan jere pandan pandemi COVID-19 la.

Santeur U: Yon inisyativ byennèt pou anplwaye Stony Brook ki fèt pou adrese byennèt total yon moun - lespri, kò ak lespri.

CAPS: (Konsèy ak Sèvis Sikolojik): Ofri sèvis gratis ak konfidansyèl pou elèv ki enskri yo. Sèvis yo enkli entèvansyon kriz, konsèy kout pou moun, koup, ak gwoup; konsiltasyon pou elèv, pwofesè, anplwaye, zanmi, ak paran; jesyon medikaman; ak asistans ak referans nan resous kominotè yo.