Enfòmasyon Sou

Ogmante ak fasilite Aksè nan Swen

Sistèm swen sante Stony Brook Medicine itilize telesante pou pèmèt ak amelyore aksè a sèvis swen sante pou popilasyon divès plis pase 1.4 milyon moun nou sèvi nan Konte Suffolk. Pandan ke anpil nan sèvis telesante nou ofri yo ka jwenn aksè nan sekirite ak konfidansyalite nan kay yon moun, nou rekonèt ke sa a se pa yon opsyon pou tout moun, epi Telehealth ofri tou opòtinite pou abòde disparite swen sante nan konekte espesyalis nan sant medikal akademik nou an. anviwònman klinik nou yo sou East End, pou bon jan kalite swen sante ki ta ka pa disponib otreman.

Yon egzanp yon zouti pwisan Telesante ye nan demokratize swen se sibvansyon prèske $1 milyon nou te resevwa nan men Pwogram Telesante COVID-19 Komisyon Federal Kominikasyon an (FCC). Sibvansyon an fè li posib pou bay aparèy dijital ak ekipman siveyans elwaye bay moun ki bezwen aksè nan Telesante pandan pandemi k ap kontinye. Nou se la pi gwo finansman FCC nan nenpòt sistèm lopital sou Long Island atravè pwogram lan.

Adrese Sante Mantal ak Twoub Itilizasyon Sibstans

Sistèm swen sante Stony Brook Medicine nou an patisipe tou pre ak tout eta a Consortium Planifikasyon Rejyonal yo, ki konsantre sou swen yo bay moun ki gen pwoblèm sante mantal ak itilizasyon sibstans. Gwoup sa a ap travay ansanm ak Depatman Sante Eta Eta New York pou asire aksè Telesante adapte pou satisfè bezwen popilasyon vilnerab sa a. Depatman Sante ap mete rezilta gwoup sa a nan rekòmandasyon li yo konsènan ekspansyon Telesante nan tout eta a.

Sipòte Devlopman Pwofesyonèl ak Fòmasyon

Sou devan edikasyon telesante a, Stony Brook Medicine ap kolabore ak la Reimagine Komisyon New York yo devlope yon pwogram fòmasyon telehealth nan bi pou yo devlope, amelyore ak kenbe konpetans yo telehealth nan founisè sante medikal ak konpòtman toupatou nan eta a. Pwogram fòmasyon telehealth edikasyon kontinyèl aksè ouvè a, pami premye nan kalite li yo nan peyi a, te kreye an kolaborasyon avèk Sant Resous Telehealth Nòdès ak Devlopman Swen Medikal, Inc., Depatman Sante Eta New York, ak sipò nan men Weill Cornell Medsin, Cityblock Sante ak konseye adisyonèl. Nou ap ede tou dirije chaj la kòm manm nan Asosyasyon telemedsin Ameriken an, ki pote ansanm tèt lespri yo nan telehealth.

Pou plis enfòmasyon sou swen pasyan telehealth, edikasyon oswa inisyativ rechèch, pi lwen pase sa ki isit la sou sit entènèt nou an, kontakte: telehealth@stonybrookmedicine.edu.

 

  Vizite Portal Pasyan nou an

MyHealtheLife se yon pòtal pasyan ki ofri w aksè an sekirite sou entènèt ak enfòmasyon sante pèsonèl ou nan Stony Brook Medicine ki gen pouvwa CernerHealth. Pòtal la pèmèt ou revize detay sou pwòp dosye sante w ak istwa medikal ou, epi tou pou fè echanj mesaj ki gen rapò ak sante ak doktè ou.

Pou jwenn aksè nan Portal Pasyan nou an, klike isit la.

Pou plis enfòmasyon detaye sou sa ki enkli nan pòtal la, klike isit la.

Pou sipò teknik, tanpri rele 877-621-8014

  Jwenn yon Doktè

Ekip doktè k ap grandi nan Stony Brook Medicine kounye a konpoze de plis pase 1,450 jeneralis ak espesyalis ki disponib pou sèvi chak bezwen medikal ou yo.

Pou èd pou jwenn yon doktè, rele nou lendi jiska vandredi, ant 8 am ak 5 pm nan (631) 444-DOCS (3627)

Jwenn yon doktè