Pou Pwofesyonèl yo

Patenarya ou enpòtan pou nou

Objektif nou se fè pwosesis la nan refere pasyan ou osi vit ak efikas ke posib. Nou konprann kòm doktè yo ak patnè nou yo, enpòtans pou bay ou kontak dirèk ou bezwen pou kenbe yon nivo siperyè swen.  

Pou kontakte doktè nou yo:

 

Apostolos Tassiopoulos, MD, FACS

Pwofesè nan Operasyon

Chèf, Divizyon Operasyon vaskilè ak endovaskilè

Prezidan pwovizwa, Depatman Operasyon

Direktè, Stony Brook Vascular Center

Ko-Direktè, Sant aortik

Telefòn: 6314442683 Faks: 6314448898

 

George Koullias, MD, PhD

Asistan Pwofesè nan operasyon

Direktè, Sant pou gerizon avanse blesi, Stony Brook Southampton Lopital

Telefòn: 6314448377 Faks: 6314448988

 

Angela A. Kokkosis, MD, FACS

Asistan Pwofesè nan operasyon

Direktè, Entèvansyon Carotid

Direktè, Sante vaskilè Fanm

Direktè, Vaskilè Operasyon Rezidans lan

Direktè Associate, Fleboloji Fellowship

Ko-Medikal Direktè, ki pa Peye-anvayisan laboratwa vaskilè

Telefòn: 6314449120 Faks: 6314448988

 

Nicos Labropoulos, PhD

Pwofesè nan Operasyon ak radyoloji

Direktè, ki pa Peye-anvayisan laboratwa vaskilè

Telefòn: 6314442683 Faks: 6314448988

 

Antonios P. Gasparis, MD, FACS

Pwofesè nan Operasyon, 

Direktè Pwogram, Fleboloji Fellowship

Direktè, Sant pou Swen Venn & Laboratwa vaskilè

Telefòn: 6316381670 

 

Jing Li, MD, RPVI

Asistan Pwofesè nan operasyon

Telefòn: 6314448377 Faks: 6314448988

 

David S. Landau, MD, FACS,

Asistan Pwofesè nan operasyon

Telefòn: 6314448114 Faks: 6314448988

 

 

Lucyna Pri, MD, RPVI

Asistan Pwofesè nan operasyon 

Direktè, Emodialysis Aksè Sant

Telefòn: 6314448377 Faks: 6314448988