Fòm sa yo gen entansyon ede sove ou tan lè ou vini pou vizit biwo ou. Tanpri enprime fòm ki apwopriye yo epi ranpli yo anvan randevou ou.

Nouvo pasyan adilt
Nouvo pedyat pedyatrik

 

Asire rezilta yo pi byen pou tout pasyan nou yo mande pou nou travay kole kole ak yo ak / oswa moun k ap bay swen yo, e ke nou ranmase enfòmasyon sou sante enpòtan sou yo. Sa a se bi pou nou an Pre-Admisyon Kesyonè Depistaj pou Kriz kadyak. Tanpri download fòm nan, enprime li soti epi ranpli li, Lè sa a, pote l 'avèk ou nan vizit biwo ou. Enfòmasyon ou bay yo ap ede nou bay ou pi bon swen posib.

Pa bliye yo pote ou 1) kat asirans (yo), 2) referans, ak 3) nenpòt tès, fim, ak rapò ki gen rapò ak vizit la. Nou gade pou pi devan pou wè ou!