Pedyatrik operasyon an plastik

Timoun ki gen Chirijyen

Lè li rive pitit ou a, sèlman pi bon swen an ap fè. Nan Stony Brook plastik ak operasyon Rekonstriktif chirijyen ki gen eksperyans nou yo ki resevwa fòmasyon nan egzekite pi delika a nan pwosedi yo.


Operasyon kranyofasyal se yon fòm operasyon yo itilize yo korije akeri oswa konjenital defòmasyon nan figi an, tèt, machwa, ak zo bwa tèt.  Rekonstriksyon kranyofasyal se yon seri pwosedi ki itilize pou repare oswa transfòme figi, tèt, machwa, oswa zo bwa tèt akòz domaj nesans oswa aksidan twomatik. Zòn konplèks sa yo afekte fason pitit ou ka respire, moulen, jan yo tande, vale e menm jan yo wè. Bon swen nan bon moman an ka amelyore rezilta pitit ou a, devlopman ak kalite lavi an jeneral.  

Anba la a se yon lis sendwòm komen kranyofasyal ke nou wè nan pasyan nou yo.  

 • Sendwòm Craniofacial
  • Apèt
  • Crouzon
  • mikrotia
  • Pfeiffer
  • Trèt Collins

Kole Lip ak Palè Reparasyon Pwosedi sa yo fè yo korije ak restore fonksyon nan tou de bouch yo ak bouch ak amelyore aparans vizaj.

Stony Brook Pawòl Palate-Craniofacial Center bay swen espesyalize pou plizyè timoun ki fèt ak lèv / palè ak lòt domaj ki afekte tèt la (kranyom) ak / oswa figi. Pasyan nou yo ap pran swen nan Stony Brook Children's Hospital, ki ofri swen espesyalite pedyatrik ki pi avanse nan rejyon nou an. Pou plis enfòmasyon vizite Stony Brook pli Palat-Craniofacial Center ak Yon bagay Souri Konsènan aprann plis de ekspè nou yo. 


Kondisyon Lòt Trete

 • Konjenital ak Pedyatri Operasyon men (dwèt remize, dwèt siplemantè, dwèt ki manke)
 • Defigirasyon Konjenital nan Zòrèy (microtia, otoplasty)
 • Konjenital Nevi ak lòt Birthmarks
 • Pedyat timè mou tisi ak spor
 • Malformation Konjenital Anomalies konjenital
 • Ajanjom ak Malfòmasyon vaskilè ak lenfatik
 • Blesi nè periferik
 • Facial ak men chòk
 • Pedyatrik Boule Egi ak Reconstructive

Pou plis enfòmasyon oswa pou pran yon konsiltasyon konplè nou an Sou entènèt Fòm Demann Konsiltasyon oswa rele biwo nou an jodi a (631) 444-8210 pran yon randevou ak youn nan doktè nou yo.