Operasyon melanom operasyon nou an bay swen pou pasyan ki gen kansè oswa kansè potansyèl nan po a. Chirijyen melanom nou an, Alexander B. Dagum, MD, epi Tara L. Huston, MD, se lidè sou miltidisiplinè Stony Brook Medsin ekip jesyon melanom. Yo dirije evalyasyon preoperativ la, tretman operatif definitif, ak swen alontèm pou pasyan ki dire lontan.

Sèvi ak yon apwòch miltidisiplinè ki konplètman entegre nan tretman an nan kansè, ekip melanòm nou an travay kole kole ak onkolojist radyasyon Stony Brook, oncologists medikal, onkologist konsiltasyon, ak patolojis yo bay swen an ki pi monte-a-dat.

imaj imaj

 


Plan tretman alontèm yo devlope nan yon anviwònman miltidisiplinè, ki gen ladan doktè, espesyalis enfimyè operasyon, ak anplwaye sipò.


Anplis sipèvize swen pasyan pou jou a jou, ekip melanòm lan patisipe aktivman nan edikasyon kominotè ak kansè po prevansyon. Chak me, ki se Nasyonal Kansè Mwa Awareness, ekip la gen tout pouvwa a yon evènman gratis kansè nan kansè (rele 631-444-4000 pou plis enfòmasyon sou tès depistaj sa a), epi tou vizite lekòl segondè lokal yo pou edike jèn adilt yo sou danje ekspoze solèy ak bwonzaj.

Stony Brook patisipe nan plizyè tras nasyonal nan klinik, ak patisipasyon nou an pèmèt nou itilize dènye avans ki ka geri pou swen pasyan yo. Pandan ke esè klinik yo pa pou tout moun, disponiblite nan esè sa yo sèvi kòm yon karakteristik nan kapasite nou yo ofri tretman ki dire pi lwen. Pou pasyan anpil, se sèl opòtinite ki disponib nan Konte Suffolk pou benefisye de etid sa yo.

Kòm yon sèvis debaz nan la Stony Brook Kansè Sant, se sèvis operasyon melanom nou an angaje nan bay swen ki pi sofistike, konpasyon, ak nan tan pasyan yo