Chirijyen plastik nou yo kontribye nan ekselans nan plizyè sant espesyalite ki sitiye nan tout Konte Suffolk. Bay pi wo nivo, swen konplè ki jwenn nan Stony Brook. Klike sou lyen ki nan navigasyon gòch la pou eksplore sant espesyalite nou yo.  

Apèsi sou lekòl la Sant espesyalite a 

Ponpye Volontè Konte Suffolk lan Burn Center nan Stony Brook Medsin se sèl etablisman etablisman swen pou boule pou plis pase 1.5 milyon rezidan Konte Suffolk. Sant la kowòdone sèvis boule nan tout rejyon an, epi li fè fòmasyon ak rechèch nan swen boule.

Stony Brook Sant Kansè misyon konsantre sou twa domèn rechèch, swen nan klinik, ak edikasyon- tout nan yo ki mennen nan amelyore swen pou ou ak moun ou renmen yo.  

Carol M Baldwin Sant Swen Tete konpoze de yon ekip miltidisiplinè kansè nan tete, ofri yon seri de resous klinik ak teknoloji makonnen ak yon tayè-te fè tretman plan pou chak pasyan, ak sipò nan yon ekip k ap pran swen konsakre nan ekspè nan klinik.  

Jounal Konpreyansif èrni Sant ofri yon seri konplè de opsyon tretman efikas ki gen ladan opozisyon chimi minim pwogrese, ak plan tretman endividyèl asire bon jan kalite rezilta chirijikal ak rekiperasyon ak minimòm sikatris ak doulè.  

Inivèsite men Sant bay sèvis reyabilitasyon men, ak espesyalize nan dyagnostik la ak tretman nan men, ponyèt, avanbra, koud, ak blesi zepòl ak maladi. Sant lan men bay swen konplè pou yon seri de kondisyon ki gen ladan: sendwòm tinèl karpal; pwoblèm men timoun yo; Tendonit Dequervain a; Maladi Dupuytren; koud doulè; ka zo kase nan men, ponyèt la, ak bra; timè men / spor; blesi nè; artroz; blesi estrès repetitif; tenis koud; deklanche dwèt; ak, pwoblèm ponyèt.

Stony Brook pli Palat-Craniofacial Center ofri swen espesyalize nan Stony Brook Children's Hospital pou timoun ki gen tout laj ki fèt ak fo anlè / bouch anomali afekte tèt la ak figi