Divizyon Operasyon plastik ak rkonstruktiv angaje pou ranpli misyon ekselans Stony Brook la nan rechèch, ak pou avanse konesans syantifik pou amelyore swen pasyan ak sante popilasyon an.

Patisipasyon nan esè klinik nou yo toujou konplètman volontè, epi pa janm entèfere ak nòm yo nòmal pou swen pasyan yo.

Esè klinik nou yo pèmèt nou itilize, anplis etabli terapi, teknoloji ki pi nouvo ak pi avanse ak tretman - depi lontan yo disponib pou lòt doktè.

Esè klinik nou yo enkli yon seri de nouvo estrateji pou amelyore rezilta yo nan operasyon an plastik ak rekonstriksyon ak teknoloji tou itilize pa medsen.

Pasyan patisipe nan esè klinik yo sèlman apre yo fin resevwa yon eksplikasyon konplè sou opsyon yo nan ekip chirijyen yo ak chirijikal yo.
Pou enfòmasyon sou esè klinik aktyèl nou yo, tanpri voye yon imèl nan Koòdonatè Rechèch nou an Andreea Fodor, doktora. oswa rele li nan (631) 444 8333