Kolon ak Randevou operasyon Randevou

Pou konsiltasyon / randevou, tanpri rele 631-444-4545.

Kontakte Nou

Pou korespondans ak doktè nou yo ak anplwaye yo, tanpri itilize adrès postal sa a:

Divizyon Operasyon Kolon ak Rektal
Depatman Operasyon
Sante Syans Sant T18-046B
Stony Brook Medsin
Stony Brook, NY 11794-8171

Yo rive jwenn pa telefòn biwo akademik doktè nou yo, tanpri rele 631-444-2704. Nimewo faks la gen 631-444-7784.