Ki sa ki "FCCP" vle di

Jounal Ameriken College of Physician Pwatrin (ACCP) se yon òganizasyon pwofi pa doktè, alye pwofesyonèl sante, ak moun ki gen degre PhD nan Etazini ak aletranje. Misyon li se ankouraje prevansyon ak tretman maladi nan pwatrin lan nan lidèchip, edikasyon, rechèch, ak kominikasyon.

Pou sa sa, ACCP a bay edikasyon medikal k ap kontinye nan espesyalite nan pulmonology, kadyoloji, kadyovaskilè ak operasyon kadyozorazik, tansyon wo, medikaman swen kritik, ak disiplin ki gen rapò.

Plis pase 15,000 doktè yo se manm nan sosyete inik entènasyonal miltidisiplinè entènasyonal sa a dedye a avansman nan rechèch, ansèyman, ak pratik nan klinik nan swen medikal, operasyon ak swen kritik. Deziyasyon "FCCP" parèt apre non doktè a fè distenksyon li kòm yon espesyalis rekonèt nan jaden li.

Te fonde nan 1935, ACCP a te nan forefront de medikaman kardyopwomon depi tout tan. Kolèj la te youn nan premye òganizasyon medikal yo pou bay avètisman sou danje fimen sigarèt yo e pou ankouraje doktè ak pasyan yo sispann fimen.

Admisyon nan ACCP a yo akòde sèlman apre yo fin kalifikasyon sevè yo te rankontre, ki gen ladan doub sètifikasyon tablo, kote ki apwopriye, yon fwa nan medikaman entèn, operasyon, oswa pedyatri ak ankò nan subspecialty endividyèl la, tankou pulmonology, kadyoloji, oswa swen kritik.