Ki sa "FACS" vle di

Kamarad, Ameriken College of Chirijyen

Jounal Ameriken College of Chirijyen se yon asosyasyon syantifik ak edikasyon nan chirurjyen ki te fonde nan 1913 amelyore kalite swen pou pasyan chirijikal la pa mete estanda wo pou edikasyon chirijikal ak pratik. Manm kolèj Ameriken pou Chirijyen yo refere kòm "Fellows."

FACS lèt yo (Kamarad, Ameriken College of Chirijyen) apre non chirijyen an vle di ke edikasyon chirijyen an ak fòmasyon, kalifikasyon pwofesyonèl, konpetans chiriji, ak kondwit etik yo te pase yon evalyasyon solid, epi yo te jwenn yo dwe konsistan avèk estanda ki wo etabli ak mande pa kolèj la.

Tout Fellows yo oblije gen kalifikasyon sa yo:

  1. Gradyasyon nan yon lekòl medikal ki akseptab nan kolèj Ameriken pou Chirijyen yo.
  2. Sètifikasyon pa yon Komite Ameriken chirijikal chirijikal ki se yon manm nan la American Board of Medical Specialties ak ki apwopriye a pratik spesyalite aplikan an, oswa yon sètifikasyon espesyal ki apwopriye pa Kolèj la Royal nan doktè ak Chirijyen nan Kanada.
  3. Yon lisans konplè ak san restriksyon pou pratike medikaman nan eta oswa pwovens respektif yo.
  4. Yon ane nan pratik chirijikal apre fini nan tout fòmasyon fòmèl. Lòt pratik tan ka egzije si sitiyasyon an pratik ak / oswa chanjman nan jewografik. Eksepsyon yo ka akòde pa Komite a Lyezon Fellowship.
  5. Yon randevou aktyèl sou anplwaye chirijikal nan lopital primè aplikan an ki pa gen okenn aksyon rapòte raple ki ta ka afekte neglijans anplwaye nan sa oswa nenpòt lòt etablisman swen sante.
  6. Yon pratik aktyèl ki etabli aplikan an kòm yon espesyalis nan operasyon. Yo dwe detèmine degre ke yo dwe limite nan yon spesyalite nan yon komite ki gen responsablite kolèj. Limit nan pratik aplikan an nan sijè ki abòde lan espesyalite yo deziyen se yon konsiderasyon enpòtan.
  7. Enterè nan pouswiv ekselans pwofesyonèl tou de kòm yon chirijyen endividyèl ak yon manm nan kominote a chiriji. Enterè sa yo ka pwouve pa manm nan sosyete lokal, rejyonal, ak nasyonal chiriji espesyalite chiriji; patisipasyon nan pwogram ansèyman ak komite nan lopital; kontinye edikasyon medikal atravè prezans nan reyinyon pwofesyonèl, kou, ak seminè.
  8. Etik Fòm ak konpetans pwofesyonèl jan yo detèmine pa yon Komite Kredansyèl ki apwopriye. Detèminasyon sa a baze sou enfòmasyon yo jwenn nan Fellows ki te konsilte kòm referans ak nan lòt sous.

Genyen tou yon lòt kategori nan li te ye tankou "Associate Kamarad." Te kategori sa a etabli bay yon opòtinite pou chirurjyen ki ap kòmanse pratik chirijikal ak ki satisfè kondisyon espesifik yo asime yon wòl aktif nan kolèj la nan yon etap bonè nan karyè yo.

Kolèj la gen kounye a sou 79,000 Fellows, ki gen ladan plis pase 4,000 Fellows nan lòt peyi yo, ki fè li òganizasyon an pi gwo nan medsen nan mond lan.