Ki sa "Komisyon Konsèy sètifye nan Operasyon Manje ak cheviy" vle di

Jounal Ameriken Komisyon Konsèy Operasyon Podiatris te fonde nan 1975 kòm tablo a sètifye nan operasyon pou pwofesyon an nan medikaman podyatrik. ABPS enkòpore kòm yon sosyete san bi likratif nan District of Columbia e li gen biwo li nan San Francisco, Kalifòni.

Rezon ki fè ABPS la se sèvi pi bon enterè nan pwofesyon piblik la ak medikal pa evalye kalifikasyon inisyal la ak kontinye nan chirijyen podyatrik. Konsèy la revize kalifikasyon kandida yo volontè, fè oral ak ekri egzamen, ak pwoblèm sètifika.

ABPS sètifikasyon endike ke podyat la te konplete yon pwosesis kredansyèl ki gen ladan edikasyon postdoctoral egzije, omwen kat ane nan eksperyans klinik postdoctoral, apwobasyon nan dokimante operasyon sou tout zòn nan pye a ak cheviy, ak siksè fini nan ekzamen ekri ak nan bouch. Pedyatist sètifye yo se manm ABPS epi yo rele yo diplomat.

Sètifikasyon nan operasyon pye ak cheviy endike ke yon podyat te demontre yon konesans mantal nan operasyon podyatrik, ki gen ladan dyagnostik la nan pwoblèm jeneral medikal ak jesyon chirijikal nan pye ak maladi cheviy, defo, ak / oswa chòk, ak moun ki estrikti ki afekte pye a, cheviy, ak janm.

Tout podyatist ki sètifye pa ABPS te konplete Doctor of Medikaman Podiatrik (DPM) nan yon kolèj akredite medikaman podyatrik. Pifò elèv pedyatrik medikal yo te konplete yon degre bakaloreya anvan admisyon nan lekòl medikal podiatris. Kourikoulòm nan DPM gen ladan kat ane divize ant syans debaz ak klinik.

Pwogram rezidans podyatrik yo evalye, apwouve, e klase pa Konsèy sou Podiatris Medikal Edikasyon. ABPS egzije siksè fini yon rezidans chirijikal apwouve pou sètifikasyon nan operasyon pye ak cheviy.