Ki sa ki "Komisyon Konsèy sètifye nan Operasyon" vle di

Jounal Ameriken Komisyon Konsèy nan Operasyon (ABS) te fonde nan 1937 nan bi pou yo sètifye chirijyen yo jwenn yo dwe kalifye apre satisfè kondisyon espesifik ak ranpli yon pwosesis egzamen an. Yon gwo rezon pou etabli tablo espesyal la se te idantifye chirijyen an ki te rankontre yon estanda ki wo nan ekselans.

Pou yo kapab tablo sètifye nan operasyon (jeneral operasyon) ak espesyalite ki gen rapò ak vle di yon chirijyen te touche yon "sele apwobasyon" nan ABS la. Sa a apwobasyon yo ta dwe bay pasyan yon mezi bon nan konfyans nan kapasite yo nan chirijyen yo, si li oswa li se sètifye tablo.

ABS a se yon òganizasyon endepandan, ki pa pou pwofi ak rekonesans atravè lemond. Li se youn nan ankadreman yo sètifye 24 ki manm nan la American Board of Medical Specialties. Direktè yo nan ABS yo se chirijyen distenge nan edikasyon, rechèch, ak pratik nan peyi Etazini.

ABS la ofri sètifikasyon tablo nan espesyalite chirijikal sa yo:

  • Operasyon (operasyon jeneral)
  • Operasyon vaskilè
  • Pedyat operasyon
  • Chirijyen swen kritik
  • Complex jeneral nkoloji chirijikal
  • Operasyon nan men an
  • Hospice ak medikaman palyatif

Operasyon pedyatrik, chirijikal swen kritik, konplèks jeneral chirijikal nkoloji, operasyon nan men, ak hospice ak medikaman palyatif yo tou refere yo kòm "subspecialties" nan operasyon.

Se pa tout chirijyen yo ABS sètifye. Sètifikasyon Komisyon Konsèy pa ABS se yon pwosesis volontè ki demontre angajman yon chirijyen nan aprantisaj tout lavi ak bon kalite swen pou pasyan.

Se sèlman moun ki chirijyen ki te konplete omwen senk ane nan fòmasyon nan yon pwogram operasyon jeneral operasyon ki te apwouve pa Konsèy la Akreditasyon pou gradye Medikal Edikasyon (ACGME), tankou Stony Brook medikaman rezidans, ka aplike yo dwe tablo sètifye nan operasyon.

Gradye nan pwogram rezidans ki te apwouve pa Kolèj la Royal nan Doktè ak Chirijyen nan Kanada kalifye, menm jan tou. Menm bagay la tou pou operasyon vaskilè ak nou rezidans pwogram nan operasyon vaskilè. Fòmasyon Fellowship nan sibvansyon dwe tou ranpli nan ACGME-akredite pwogram yo nan lòd pou yon chirijyen jwenn sètifikasyon ABS.

ABS sètifikasyon rekonèt moun ki te rankontre estanda ki pi wo nan edikasyon, fòmasyon, ak konesans espesyalman nan zòn nan nan operasyon jeneral ak espesyalite ki gen rapò ak li yo. Sètifikasyon Komisyon an diferan de posede yon lisans medikal, ki se minimòm lalwa mande pou pratike medikaman epi li pa espesyalite espesifik.

Definisyon nan ABS espesyalite

SURGERY (GENERAL SURGERY). Yon chirijyen jeneral gen ekspètiz prensipal nan dyagnostik la ak swen nan pasyan ki gen maladi ak maladi ki afekte nan vant la, aparèy dijestif, sistèm andokrin, tete, po, ak san veso. Yon chirijyen jeneral tou ki antrene nan swen nan pasyan ak kansè pasyan yo ak nan tretman an nan pasyan ki moun ki blese oswa kritik malad. Kondisyon komen trete pa chirijyen jeneral gen ladan èrni, timè tete, kalkè, Apendisit, pan, entesten entesten, enflamasyon kolon, ak kansè nan kolon. Gen kèk chirijyen jeneral pouswiv plis fòmasyon ak espesyalize nan jaden chòk operasyon, transplantasyon operasyon, nkoloji chirijikal, operasyon pedyatrik, vaskilè operasyon, ak lòt moun. Peryòd nan fòmasyon espesyalite yo mande anvan yo sètifye tablo se senk ane.

VASCULAR SURGERY. Yon chirijyen vaskilè gen ekspètiz nan dyagnostik la ak jesyon nan pasyan ki gen maladi nan sistèm yo atè, venn ak lenfatik, eksepte veso nan sèvo a ak kè an. Komisyon Konsèy sètifye chirijyen vaskilè, pa vèti nan fòmasyon vaste, gen siyifikatif eksperyans nan bay konplè swen nan pasyan ki gen tout kalite maladi vaskilè, ki gen ladan dyagnostik, tretman medikal ak rekonstriktif vaskilè teknik ak endovaskilè teknik. Entèvansyon Komen ki fèt pa medsen vaskilè gen ladan ouvèti a nan atè bloke, reparasyon nan venn amelyore sikilasyon, tretman nan aneisim (bulges) nan aorta a, ak tretman nan vaskilè blesi. Peryòd nan fòmasyon espesyalite ki nesesè anvan yo sètifye tablo se senk a sèt ane.

Pedyatri SURGERY. Yon chirijyen pedyatrik se yon chirijyen jeneral ki gen fòmasyon espesyalize nan dyagnostik la ak swen pou twò bonè ak tibebe ki fenk fèt, timoun, ak adolesan. Swen sa a gen ladan deteksyon ak koreksyon nan anomali fetis la, reparasyon domaj nesans, tretman pou blese nan timoun ak adolesan, ak tretman pasyan kansè pedyatrik la, ak kondisyon tretman nan granmoun pa medsen jeneral, tankou apendisit, èrni, asid rflu, ak entesten entesten.

SURGICAL CARE SIKYAL.  Yon chirijyen ki fòme nan swen chirijikal kritik gen ekspètiz nan dyagnostik la, tretman, ak sipò nan pasyan kritik malad ak blese, viktim chòk espesyalman ak pasyan ki gen malfonksyònman ògàn miltip. Anplis de sa, sa yo chirurjyen yo responsab pou kowòdone swen pasyan nan mitan doktè prensipal la, anplwaye swen kritik, ak lòt espesyalis.

KONPLÈ ONKOLÈL JENERAL SURGICAL. Yon chirijyen ki antrene nan konplèks onkoloji chirijikal jeneral gen ekspètiz nan dyagnostik la, tretman, ak reyabilitasyon nan pasyan ki gen kansè, espesyalman moun ki gen kansè ra, etranj, ak / oswa konplèks. Chirijyen sa yo anjeneral travay nan sant kansè yo oswa enstitisyon akademik yo epi kowòdone swen pasyan ak lòt espesyalis kansè. Yo menm tou yo bay asistans kominote a nan prevansyon kansè ak edikasyon, osi byen ke etid kansè plon.

SURGERY nan men an.  Yon chirijyen ki antrene nan operasyon nan men an gen ekspètiz nan chiriji, medikal, ak reyabilitasyon swen nan pasyan ki gen maladi, blesi, ak maladi ki afekte men, ponyèt, ak avanbra. Kondisyon komen trete pa yon chirijyen men gen ladan sendwòm tinèl karpòl, dwèt deklanche, ganglia (boul), espò blesi nan men ak ponyèt, ak blesi men ki enplike koupe tandon, nè, ak atè. Chirijyen men yo ka chirijyen jeneral, medsen topedik, oswa medsen plastik ki te resevwa fòmasyon adisyonèl nan zòn sa a.

HOSPICE AK PALLIATIVE MEDIKAL. Yon chirijyen ki antrene nan medsin hospice ak palyatif gen konesans espesyal ak ladrès pou anpeche ak soulaje soufrans ki gen eksperyans pa pasyan ki gen maladi ki limite lavi. Espesyalis sa a travay avèk yon ekip hospis entèdisiplinè oswa ekip palliative pou optimize kalite lavi pandan y ap adrese bezwen fizik, sikolojik, sosyal ak espirityèl nan tou de pasyan ak fanmi.

Chache konnen si yon chirijyen se sètifye tablo nan nenpòt nan espesyalite yo chirijikal ki dekri isit la, sou sit entènèt la ABS. ABS a tou bay repons a Kesyon yo mande sou sètifikasyon tablo.

^ BACK TO TOP