Èske estwojèn ak lòt òmòn sèks ka ede moun siviv Covid-19? Dr. Antonios Gasparis peze nan!

Tcheke atik sa a prezante rechèch nan Chirijyen vaskilè nou yo, ak Direktè nan Sant pou Swen Venn, Doktè Antonios Gasparis.  

Antonios Gasparis, MD

"Jij la estwojèn Stony Brook rekrite 110 pasyan ki vini nan sal dijans lopital la ki gen sentòm tankou lafyèv, tous, souf kout oswa nemoni, epi ki gen swa teste pozitif pou Covid-19 oswa yo sipoze gen maladi a, osi lontan. kòm yo pa bezwen entibasyon. "  

Klike sou lyen ki anba a pou li karakteristik konplè a!

NY Times - Estrogen ka ede moun siviv kouron Viris

Add nouvo kòmantè