Non Stony Brook Pami 100 meyè lopital Amerik la pou 2021

 

America's Best 2021

Stony Brook University Hospital te rele youn nan 100 meyè lopital Amerik la pou 2021 pa Healthgrades - lopital la sèlman nan Long Island resevwa distenksyon sa a pou twa ane ki sot pase yo.

Sa a se ekivalan a nan resevwa yon lòt A + sou kanè anyèl nou an pou bon jan kalite swen. Li mete nou nan mitan 2 pousan nan lopital nan tout peyi a. Pi enpòtan toujou, li mezire rezilta ki fè yon diferans enpòtan nan lavi pasyan nou yo chak jou.

Healthgrades te òganizasyon an premye nan peyi a to lopital ki baze sou rezilta pasyan aktyèl lè l sèvi avèk done piblikman disponib nan Medicare. Organizationganizasyon an analize plis pase 4,500 lopital nan tout peyi egzaminen pousantaj konplikasyon nan lopital ak pousantaj mòtalite. Evalyasyon ane sa a baze sou yon revizyon done pasyan ki entène nan Medicare nan ane fiskal 2017, 2018 ak 2019.

Resevwa prim sa a se etranj pou sant medikal akademik, ki trete pasyan trè konplèks, souvan ki gen pi gwo gravite nan maladi, ki ka yon move efè sou reyadmisyon lopital ak to mòtalite.

Pou pasyan nou yo, sa vle di yon diferans fondamantal nan rezilta yo. Si tout lopital nan tout peyi a fèt menm jan ak 100 pi bon lopital Amerik la, yo estime 170,783 lavi ta sove nan tout peyi chak ane.

Se sèlman senk lopital nan Eta New York yo te nonmen pami 100 meyè lopital Amerik yo ane sa a. Stony Brook sepandan, se lopital la sèlman nan rejyon an nòdès nan peyi Etazini an, ak youn nan sèlman senk lopital nan nasyon an, reyalize 100 pi bon evalyasyon Amerik la nan tout kat nan kategori sa yo pou 2021:

  • 100 pi bon lopital Amerik la an jeneral
  • 100 meyè lopital Amerik la pou swen kadyak
  • 100 meyè lopital Amerik la pou entèvansyon kowonè
  • 100 meyè lopital Amerik la pou swen konjesyon serebral

Lòt rekonpans enpòtan pou remake 

  • Kadyak Operasyon Ekselans Prim ™ (2021)
  • Cranial nerochirurji Ekselans Prim ™ (2021, 2020)
  • Prim Swen Ekselans kritik ™ (2021, 2020, 2019)
  • Prim ekselans nerosyans ™ (2021, 2020, 2019)

 

Add nouvo kòmantè