Ki sa ki "Komisyon Konsèy sètifye nan Otolaryngology" vle di

Nan 1924, la Ameriken Komisyon Konsèy nan Otolaryngology (ABOto) te etabli pou sètifye tèt ak kou chiriji atravè yon pwosesis ki gen ladan fòmasyon rezidans, egzamen sètifikasyon, ak, depi 2002, Antretyen nan pwosesis Sètifikasyon. Responsabilite responsab ABOto a se pou piblik la. Malgre ke ABOto a ak anpil atansyon konsidere enkyetid yo ak enpak sou diplomat nou yo, se sa ki nan pi bon enterè piblik la ki gide pwosesis desizyon ABOto a.

Deklarasyon Misyon:

Misyon ABOto a se asire piblik la ke, atravè pwosesis li yo nan sètifikasyon ak antretyen dire tout lavi nan sètifikasyon, diplomat li yo te satisfè estanda pwofesyonèl ABOto a nan fòmasyon ak konesans nan otolaryngoloji-tèt ak kou operasyon.

Siyifikasyon Sètifikasyon

Pandan ke lisans pa eta endividyèl yo kouche egzijans yo konpetans minimòm pratike medikaman, li pa espesyalite espesifik. Sètifikasyon Komisyon Konsèy se yon pwogram volontè nan ki espesyalis chache amelyore pèfòmans yo epi demontre yon angajman nan pwofesyon yo. Komisyonè sètifye otolaryngologist yo dwe satisfè egzijans fòmasyon ABOto yo, pase egzamen sikometrik valide, epi patisipe nan Antretyen nan Sètifikasyon.

ABOto konsidere sètifikasyon kòm pa sèlman pase egzamen yo, men yon kòmansman kontinuèl ak antre nan fòmasyon epi li fini ak pou pran retrèt. Pou yo ka elijib pou pran egzamen sètifikasyon yo, yo dwe anrejistre kandida yo avèk Rejis Residan ABOto pa direktè pwogram yo nan kòmansman fòmasyon yo, ki gen ladan verifikasyon gradyasyon nan lekòl medikal. Direktè pwogram lan bay ABOto a ak yon evalyasyon anyèl chak rezidan epi detèmine si rezidan an ta dwe resevwa kredi pou fini nan ane sa a nan fòmasyon. Aplikan yo oblije ranpli yon ACGME-kredite rezidans ak resevwa apwobasyon nan direktè pwogram yo pou chita pou egzamen yo.

ABOto a se yon òganizasyon endepandan, ki pa Peye ak rekonesans atravè lemond. Li se youn nan ankadreman yo sètifye 24 ki manm nan la American Board of Medical Specialties.