Byenveni nan Divizyon Pulmonè, Swen kritik ak dòmi Medsin nan Stony Brook University, sèl sant swen nan tetyèr nan Konte Suffolk. Divizyon nou an angaje nan bay pasyan ki gen swen eksepsyonèl, fè rechèch, dyagnostik ak trete maladi nan poumon ak fòmasyon pwochen jenerasyon an nan doktè nan rezidans nou an ak pwogram di Bondye mèsi.

Doktè nou yo bay swen pou pasyan yo nan anviwònman an pou pasyan ekstèn ak nan lopital la. Ou ka wè yon deskripsyon pi konplè nan sèvis klinik nou yo nan paj swivan yo: