Sèvis Sikyatri pou pasyan ekstèn

Dènye ouvèti ofisyèl nouvo kay Stony Brook Psychiatric Associates sant pou pasyan ekstèn nan Putnam Hall, sou lakou lekòl la nan sid Stony Brook University, vle di konsolidasyon ak ekspansyon sèvis pou pasyan ekstèn Stony Brook pou timoun, adolesan ak granmoun tout anba yon do-kay. Avèk yon antre sèvis pou timoun ak adolesan sou yon bò ak yon antre sèvis pou granmoun sou lòt bò a, sant la byen ekipe pou jere bezwen sante mantal k ap grandi nan tout Long Islanders yo.

imaj

Pou aprann plis sou pwofondè ak lajè nan sèvis nou yo, klike sou lyen sa yo: