Sèvis pou granmoun pou pasyan

Misyon

Depatman Sikyatri pou pasyan ekstèn nan Lopital Inivèsite ofri yon pakèt sèvis ak modalite tretman. Nou fè evalyasyon konplè sikyatrik ak konsiltasyon sou moun ki gen laj 18 ak pi gran yo kòm byen ke tretman swivi nan yon varyete de modalite. Nou ofri tretman nan psikofarmakoloji, moun, gwoup, marye ak sikoterapi fanmi lè l sèvi avèk yon gran varyete apwòch ki ka geri. Men sa yo enkli psikodinamik sikoterapi, sikognitif-konpòtmantal sikoterapi, sipò ak kout sikoterapi. Tout tretman ki sipèvize sikyatist ki gen anpil eksperyans, ki gen lisans sètifye.


sèvis

 • Evalyasyon konplè
 • Jesyon Medikaman
 • Sikoterapi (Endividyèl, Gwoup, Koup, ak Fanmi)

Klinik la bay tretman pou tout gwo twoub sikyatrik tankou Gwo ​​Depresyon ak twoub bipolè twoub, maladi enkyetid (ki gen ladan Twoub Panik, OCD, Post twomatik twoub estrès, enkyetid jeneralize, enkyetid sosyal ak fobi) kòm byen ke tout maladi psikoz. Nou menm tou nou trete demans ak tout maladi sikyatrik ki asosye avèk maladi egi ak kwonik medikal.


Mind-Kò Sant

Misyon MB-CRC la se amelyore sante mantal ak fizik nan moun ak kominote yo atravè swen medikal entegre ak fizik swen, fè rechèch debaz ak aplike dènye kri, ak fòmasyon lidè rechèch klinik demen. 

Aprann plis ...


Anplwaye

 • Erin Dainer, MD, Direktè
 • Laura Chan, NP
 • Eduardo Constantino, MD
 • Anna lach, PhD
 • Benjamin DeLucia, MD
 • Veronique Deutsch-Anzalone, PsyD
 • Dodie Gillett, PhD
 • Adan Gonzalez, PhD
 • Laura Kunkel, MD
 • Mak Lerman, DO
 • Courtney Liebling, MD
 • Brittain Mahaffey, PhD
 • Lucian Manu, MD
 • Jimmy Mèt, PsyD
 • Lisa Nelson, NP
 • Atinuke Ogunlade-Addams, MD
 • Courtney O'Brien, PhD
 • Patricia Osborne, PhD
 • Randi Padover-Kirson, LCSW-R
 • Jenna Palladino, PsyD
 • Jisoo Park, DO
 • Lauren Risoli, LCSW-R
 • Nikhil Palekar, MD
 • Filip Pecoraro, MD
 • Mak Sedler, MD
 • Matye Sherman, FÈ
 • Marsha Tanenberg-Karant, MD
 • Marianne Tateosian, DO
 • Marina Tsoy-Podosenin, MD-PhD
 • Jodi Weinstein, MD

Kontakte nou

Pou yon randevou rele (631) 632-9510.

Si sa a se yon ijans sikyatrik rele chanm ijans 24-èdtan sikyatrik nou an nan (631) 444-6050.


referans Link

Klike sou isit la pou yon lis Founisè sèvis swen sante mantal ki tou pre.

Epitou, klike sou isit la pou yon lyen rechèch pou founisè sante mantal yo.


Opòtinite Rechèch

Depatman Sikyatri ofri sèvis klinik ekspè pou timoun ak granmoun. Anplis de sa, gen plizyè rechèch esè ke pasyan yo ka evalye pou elijiblite.


Fòm Pasyan

Pou diminye fwa tann, yo ankouraje nouvo pasyan pou enprime ak revize fòm ki anba yo, epi pote fòm yo ranpli nan konsantman konsomasyon yo.

1) Kesyonè konsomasyon

2) Fòm Enfòmasyon sou Pasyan

3) Règleman Swen Pasyan

4) Konsantman Swen anbilatwa

5) Plan Jesyon Plan Jesyon nan klinik yo

6) Garanti nan Fòm Peman

7) Premye Fòm Founisè Founisè Founisè

8) Otorizasyon pou divilge enfòmasyon sante ki pwoteje

9) Fòm Konplete Fòm