Swen Prensipal Stony Brook

Misyon nou:

Nou se yon gwoup entènis ak geriatrisyen ki bay pi bon kalite ekip ki baze sou Swen Prensipal pou tout pasyan granmoun nou yo. Atravè kolaborasyon kontinyèl ak pasyan, moun kap bay swen, espesyalis ak patnè nan kominote a nou vize a konprann bezwen chak pasyan ki varye ak konpasyon, travay ann ekip, ekspètiz ak respè.    

Kiyès nou ye:

Entènis yo ak Geriatrisyen nan Stony Brook Swen Prensipal nan Setauket ak Commack bay swen prensipal pou pasyan granmoun. Nou se yon gwoup doktè fakilte kòm yon pati nan SUNY Stony Brook RSOM ki pa sèlman pran swen pasyan yo, men tou sèvi kòm edikatè medikal ak lidè yo. Kòm entèrnist nou ede pasyan jere pwoblèm medikal yo epi yo bay pasyan ki gen swen prevantif ak prevansyon maladi ede kenbe yon vi an sante. Tout doktè nou yo se Komisyon Konsèy sètifye nan Medsin Entèn pa Komisyon Konsèy la Ameriken pou Medsin Entèn (ABIM) ak anpil gen sètifikasyon tablo adisyonèl nan jeryatrik.

Pratik nou yo:
Swen Prensipal Stony Brook

205 North Belle Mead Road
EAST SETAUKET, NY 117733
Telefòn: 631.444.4630

Swen espesyalite avanse nan Commack
500 Komack Road, Suite 103
Commack, NY 11725
Telefòn: 631.638.0160

Swen espesyalis avanse nan Lake Grove
4 Smith Haven Mall, Suite 203
Lake Grove, NY 11755
Telefòn: 631.444.0580PCMH

Pratik nou yo nan Setauket ak Commack yo sètifye pa Komite Nasyonal pou Asirans Kalite (NCQA) kòm pi wo nivo Pasyan Santre Kay Medikal la (PCMH). Sa pèmèt nou bay pasyan yo yon apwòch ekip ki baze sou swen primè. Anplis Doktè Swen Prensipal ou asiyen ki pral sèvi kòm lidè nan ekip ou a, lòt manm yo ka konpoze de zanmi medikal, rezidan medikal, elèv medikal, enfimyè pratike, enfimyè ki anrejistre, enfimyè ki gen lisans pratik, anplwaye administratif ak travayè sosyal yo.

Kòm yon pasyan nan Stony Brook Swen Prensipal ou pral gen yon relasyon ak yon doktè swen prensipal ki dirije ekip ou a ak pran responsablite pou swen ou. Kòm lidè nan ekip la doktè swen prensipal ou ap bay swen ki pèsonalize, kowòdone, alè ak efikas. Pou swen woutin tankou vizit anyèl ak swivi vizit ou pral wè doktè ou asiyen prensipal swen. Pafwa, pou vizit ijan vizit ou ka avèk yon lòt manm ekip la. Nenpòt moun ki ap pran swen ou ap gen aksè a dosye medikal ou atravè sistèm dosye elektwonik medikal pataje nou an ki asire ke swen ou alè, san danje epi kominike dirèkteman ak doktè premye swen ou an.

Kòm yon pasyan nan pratik nou an, ou pral gen aksè a tout resous tèt yo nan Stony Brook University Hospital, ki gen ladan espesyalis ki afilye ak enstitisyon nou an. Depi nou travay avèk espesyalis sa yo chak jou, nou ka asire ke swen ou yo pral kowòdone. Nou sèvi kòm jete lank pou pasyan ki ap navige vizit yo konplike ak anpil espesyalis epi yo pral asire kowòdinasyon nan swen.

Kòm fakilte nan SUNY Stony Brook RSOM, pi gwo lopital ansèyman nan Long Island, nou fyè pou nou fè pati edikasyon pwochen jenerasyon pwofesyonèl sante yo. Doktè ki patisipe nou yo sipèvize elèv k ap aprann nou yo ki ale nan Stony Brook RSOM oswa ki gradye nan anpil lekòl medikal an tèt klase.

Nou trè fyè dèske nou se entènis ak jeryatris epi nou gen konfyans ke ou pral gen yon eksperyans pozitif avèk nou.

Orè operasyon:

Anplis de sa nan èdtan regilye lajounen, nou ofri tou aswè, wikenn, ak randevou denmen maten byen bonè pou konvenyans nan pasyan nou yo kòm byen ke vizit menm jou pou pwoblèm ijan.

Kalite Randevou:

-Anyèl Egzamen, Vizit Byennèt Anyèl Medicare

-Swiv Vizit pou pwoblèm medikal Woutin

-Rendevwa Swen Ijan, swa menm jou a oswa nan yon koup la jou

-Pòs Ospitalizasyon / Reyabilitasyon / Randevou ER, ke yo rele tou Tranzisyon nan Randevou Swen

-TeleHealth Vizit Virtual

- Randevou Vizite Kay

-Gwoup Vizit

Faktirasyon ak Asirans

Nou mande pou nenpòt peman oswa kopeman obligatwa yo fèt nan moman vizit la. Nou aksepte pi gwo transpòtè asirans ak jere plan swen sante. Tanpri konfime ak konpayi asirans ou ke pratik nou an ki nan lis nan rezo ou.

 

Fòm:

 

Suzanne Fields, MD FACP
Prezidan Divizyon Medsin Jeneral ak Geriatrics

Susan Lee, MD FACP
Direktè Medikal nan Stony Brook Swen Prensipal nan Setauket

Stephanie Jones, MD, FACP
Direktè Medikal nan Stony Brook Swen Prensipal nan Commack

Tracey Spinnato, MD
Direktè Medikal PCMH Swen Prensipal Stony Brook nan East Setauket

Dènye Mizajou
02/22/2023