Vizit preoperativ

Vizit preoperativ ou an enpòtan epi li pral dire nenpòt kote nan minit 30 ak èdtan 2, depann sou istwa medikal ou ak kalite operasyon ou genyen. Resepsyonis nan Sant Operasyon anbilatwa, kote vizit yo pran plas, ap akeyi epi gide ou. Nan moman sa a, yo ka idantifye pwoblèm medikal ki deja egziste epi yo pral devlope yon plan pou tretman optimal. Pandan vizit la, ekip la ap pran tan nan tout prepare ou, tou de mantalman ak fizikman, pou pwosedi chirijikal ou.

Anvan ou vizite tanpri telechaje (klike sou lyen ki anba a) epi ranpli kesyonè nou an.

Frantz        Panyòl

 

Ki sa ki vizit ou ka enkli
Vizit preoperativ ou ka gen ladan nenpòt nan bagay sa yo:

 • Yon istwa medikal ki dirije ak egzamen fizik
 • Nenpòt tès nesesè, tankou travay laboratwa & EKG a
 • Pasyan ki mande pre-chiriji X-reyon yo pral ba yon preskripsyon ak enstriksyon nan youn nan sant Imaging Stony Brook a
 • Yon evalyasyon pre-anestezi
 • Li posib yon konsiltasyon ak yon founisè anestezi
 • Edikasyon ak eksplikasyon sou jan pou prepare pou operasyon ak sa ou dwe espere
 • Yon opòtinite pou adrese nenpòt enkyetid sou operasyon k ap vini an
 

Ki sa ki Pote

 • Nenpòt dokiman nan doktè chirijyen oswa doktè prensipal ou, sa vle di, istwa, fizik, konsantman, elatriye.
 • Dènye kadyoloji / pulmonary oswa lòt konsèy oswa rezilta tès yo
 • Presi lis medikaman (ki gen ladan sou-vann san preskripsyon ak èrbal) ak dòz yo
 • Yon lis doktè aktyèl ak telefòn yo ak nimewo faks
 • Nenpòt lòt enfòmasyon medikal enpòtan
 • Nenpòt kesyon konsènan operasyon k ap vini an
 • Asirans enfòmasyon
Dènye Mizajou
09/18/2023