Kesyon moun poze souvan

Sèvis pre-operasyon Foto ak pasyan

 1. Èske mwen bezwen vit pou vizit Pre-op mwen an?
  Jèn pa oblije travay pre-op laboratwa oswa vizit.
 2. Èske mwen ta dwe pran medikaman mwen anvan vizit pre-op mwen an?
  Tout medikaman ka pran anvan evalyasyon pre-op ou an. Medikaman yo dwe pran nan jou operasyon yo pral revize nan evalyasyon pre-op ou an.
 3. Ki lè se operasyon mwen an?
  Lopital Main: ou dwe rele 444-1002 ant 4pm ak 9pm nan jou ouvrab anvan operasyon ou an epi yo pral konfime lè arive ou.
  Sant Operasyon Anbilatwa: Sant lan ap rele ou ant 1pm ak 6 pm nan jou ouvrab anvan operasyon an epi enfòme ou sou tan arive ou.
 4. Èske anestezi sèvis ki kouvri anba asirans mwen an?
  Gwoup doktè anestezi a nan Stony Brook Medicine pran asirans lan menm jan ak lopital la. Lòt kesyon sou pwoteksyon ka reponn lè w kontakte Richard Bogenschutz (Administratè Anestezi) nan 444-2976.
 5. Èske gen yon ko-peye pou vizit pre-op mwen an?
  Ou dwe tcheke avèk konpayi asirans ou an, nan kèk ka yo ka mande yon ko-peye.
 6. Doktè mwen te bay lòd pou lòt tès laboratwa pou mwen ki pa gen rapò ak operasyon mwen an. Èske sa yo ka trase nan vizit pre-op mwen an?
  Nou kontan trase nenpòt tès adisyonèl ke ou ka bezwen fè. Sepandan, yo ka voye bòdwo ba ou yon laboratwa ko-peye pou travay laboratwa ki pa yon kondisyon pou operasyon. Ou dwe konnen si tès adisyonèl sa yo mande pou jèn, paske jèn pa obligatwa pou vizit pre-op ou an.
 7. Èske mwen ka mete klou Polonè oswa bijou nan jou a nan operasyon mwen an?
  Tout bijou ak klou polish dwe retire anvan operasyon an.
 8. Èske mwen ka moulen jansiv, si mwen pa pèmèt yo manje?
  Ou kapab pa chiklèt moulen oswa gen sirèt apre minwi jou a anvan operasyon.
 9. Èske mwen ka vini pou operasyon pa tèt mwen?
  Tout pasyan yo oblije gen yon pati responsab pran yo lakay yo nan Sant Operasyon Lopital / Anbilatwa epi rete avèk yo pou èdtan 24 apre pwosedi chirijikal yo.