Ajans Nou An

Nan Sèvis Pre-Operative nou ede prepare pasyan yo pou yon eksperyans lopital ki gen siksè epi san danje. Ekip Pre-operasyon an ap travay avèk pasyan yo pou idantifye ak modifye faktè risk pou asire pi bon rezilta posib epi pou anpeche reta dènye minit ak anile operasyon an.

Ekip pre-operasyon an ap dirije pa Dr Deborah Richman

 

Ekip la konpoze de:

Enfimyè pwofesyonèl ak asistan doktè ki moun ki fè istwa pre-operasyon ak egzamen fizik, evalyasyon anestezi ak bay edikasyon pasyan yo.

Enfimyè ki anrejistre ki moun ki responsab pou edikasyon pasyan ak kolekte enfòmasyon sou pasyan, konsilte, dakò, ak rezilta tès pou livrezon bay anplwaye nan chanm opere.

Asistan nan klinik ki moun ki fè tout travay laboratwa ki nesesè & ECGs.

Anplwaye Biwo ki moun ki jere randevou ak enfòmasyon enskripsyon yo.

Anestezi ki se doktè ki bay swen anestezi ak jesyon doulè perioperatwa.