Oftalmoloji

Jounal misyon nan Depatman Oftalmoloji nan Stony Brook University se amelyore vizyon an ak anpeche avèg nan moun ki aflije ak maladi je. Espesyalman, Depatman nou an vize pou:

  • Bay pi bon kalite swen milti-spesyalite oftalmik, ki disponib pou tout moun nan yon fason etik, pri-efikas ak konpasyon nan enstalasyon pasyan-zanmitay nou an.
  • Edike jenerasyon kap vini an nan doktè nan maladi je ak tretman yo.
  • Fè rechèch sou maladi okulèr ki gen ladan tou de esè klinik ak rechèch de baz yo. Efò rechèch nou pral finalman benefisye pasyan yo sou yon echèl global.

Nou pwomèt bay pasyan nou yo ak referans founisè swen sante ke nou pral bay swen nan je atizay nan yon fason efikas, ki byen kowòdone ki atire an patikilye atansyon a sansiblite a ak bezwen endividyèl chak pasyan pandan y ap san pèdi tan kominike avèk sante pèsonèl yo swen founisè ki refere yo bay nou.

Robert Honkanen, MD, Prezidan

 

imaj