Repwodiksyon andokrinoloji & Enfètilite

Byenveni nan Divizyon repwodiksyon andokrinoloji ak Enfètilite nan Stony Brook University Medical Center. Ekip nou an nan endokrinològ repwodiktif angaje nan bay swen siperyè nan tout pasyan fè fas a pwoblèm repwodiktif, ak tretman ki pi avanse medikal ki disponib, yo ofri nan yon anviwònman senpatik ak pran swen. Nou bay kowòdinasyon miltidisiplinè ak jenetisyen, urològ, anbriolog, ak yon eta nan atizay laboratwa a Andrology, tout moun ki angaje nan filozofi swen nou yo. Tout doktè nou yo gen anpil eksperyans epi yo sètifye nan tou de obstetrik ak jinekoloji ak andokrinoloji repwodiksyon ak lakòz. Nou gen chans gen enfimyè ki gen eksperyans, konpasyon ki angaje nan filozofi a oswa pratik nou an: respekte ak sipòte medikal pasyan yo yon bezwen emosyonèl. Nou tout pataje estanda ki pi wo nan livrezon swen an epi nou kwè yon pratik entè-disiplinè ofri ou pi bon opsyon pou tretman fètilite.

Andokrinoloji repwodiktif nou yo ak sèvis lakòz lakòz gen ladan evalyasyon & dyagnostik, endiksyon ovilasyon, fekondasyon entrauterin, fekondasyon donatè ki ka geri ou, vitro fegondasyon, don ze, evalyasyon pèdi pèt gwosès, dyagnostik jenetik pre-implantation, anilasyon ligasyon tib, ak terapi fètilite pou pasyan kansè ak sivivan yo.

Si ou gen enkyetid ki gen rapò ak yon move balans òmòn oswa ki gen difikilte pou konsepsyon, nou ofri evalyasyon an dènye ak tretman nan lakòz, sendwòm ovè polikistik, hussuitism, amenore (menas absan), andometrioz, fibrom matris, peri-yo ak post menopoz, epi repete foskouch. Si ou jis kòmanse sispèk ke ou ka difikilte ak lakòz oswa yo abitye avèk pwosesis la, nou pran angajman ede ou jwenn fason pou yo rive nan gwosès la.

Nou fè efò bay pi bon swen posib nan klinik ak sèvis sipò ki gen rapò. Avanse fètilite avanse nan SBUMC enplike nan yon ekip entèdisiplinè nan doktè, enfimyè, asistan retrèt, anbriyolojist ak sèvis sipò ki gen rapò, Nou fyè pou ofri ou yon pwogram konpasyon ak inovatè.

Nan SBMUC, nou ofri yon seri konplè sant medikal repwodiktif eta a ki asosye avèk kapasite fanm nan pou vin ansent, pou gen sik nòmal règ epi pou benefisye de tretman ki apwopriye nan lavi postmenopausal.

Nou fè efò bay pi bon swen posib nan klinik ak sèvis sipò ki gen rapò.

Stony Brook University Associates nan Obstetrik & jinekoloji ap ofri sèvis telehealth ki pral pèmèt pasyan nou yo resevwa swen-wo kalite nou yo soti nan sekirite a ak vi prive nan kay yo.

Pou wè si bezwen Ob / Gyn ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele nou nan (631) 444-4686.

Si ou deja rezève yon vizit Telemasi epi ou gen kesyon sou koneksyon ak ekip Microsoft yo pou vizit ou, tanpri rele youn nan reprezantan nou yo nan (631) 638-0597 Lendi jiska vandredi ant 8 am ak 6 pm. Yo pral kontan ede ou. Si ou bezwen sipò deyò tan sa yo, tanpri vizite stonybrookmedicine.edu/telehealth.