Lopital Bill

Bòdwo sa a ba ou yon deskripsyon chak seksyon. Senpleman woule kurseur ou sou seksyon an nan enterè yo wè yon deskripsyon. Si ou te resevwa youn nan bòdwo sa yo epi ou gen kesyon sou li, ou ka rele 631-444-4151 pandan lè biwo (Lendi -Vandredi, 8 am - 6 pm).