Resous HIPAA

Sant pou Sèvis Medicare ak Medicaid

Sant pou Medicare ak Sèvis Medicaid (CMS) gen responsablite pou ranfòsman tranzaksyon yo ak Kòd Ansanm dispozisyon HIPAA. Sit entènèt la CMS gen enfòmasyon sou dènye devlopman yo nan règleman an kòm byen ke itil HIPAA lyen: http://www.cms.gov

Greater New York Lopital Asosyasyon (GNYHA)

GNYHA se yon asosyasyon komès comprenant prèske 200 lopital ki pa pou fè pwofi ak enstalasyon swen k ap kontinye, tou de volontè ak piblik, nan zòn metwopoliten New York. Kòm yon manm anplwaye GNYHA SBUH gen aksè resous HIPAA tankou prezantasyon, lèt / papye, ak lòt dokiman ki itil pou konfòmite HIPAA. Anplwaye ki vle jwenn aksè nan sit GNYHA HIPAA Resous Zòn yo dwe aplike pou yon modpas. Enstriksyon pou aksè yo enkli nan GNYHA HIPAA Resource Area nan: https://www.gnyha.org/

Biwo pou Dwa Sivil

Biwo pou Dwa Sivil la gen responsablite ultim pou ranfòse pòsyon konfidansyalite règleman HIPAA yo. Paj sa a gen enfòmasyon ak enfòmasyon jeneral HIPAA, Ki sa ki nan New ?, ak tèks konplè règleman HIPAA yo: http://www.hhs.gov/ocr/hipaa

Gwoup travay pou elektwonik done echanj (WEDI)

Sit entènèt sa a bay enfòmasyon jeneral HIPAA ak lyen ki mennen nan règleman yo, delè yo ak dokiman gwoup yo ak rapò yo: http://www.wedi.org