HIPAA

Pasyan Privacy, Pasyan Trust, Swen Kalite

Pòtabilite ak Responsablite Asirans Sante (HIPAA) nan 1996 bay pwoteksyon enpòtan prive pou enfòmasyon sou sante pasyan yo ak patisipan yo. Nan Stony Brook University Medical Center nou dedye pou swen pasyan, edikasyon, rechèch ak sèvis kominotè. Paramount nan misyon nou se asirans la nan konfidansyalite pasyan, konfyans pasyan ak swen kalite.

Stony Brook University Medical Center ap aplike HIPAA nan yon fason ki aliyen ak estrateji biznis li, inisyativ klinik ak sistèm. Aplikasyon sa a gen ladan chanjman nan pwosesis teknolojik, klinik ak jesyon, tankou pratik pèsonèl ak fòmasyon. Kòm yon pati nan efò sa a, Stony Brook HIPAA Komite Direktè a ap dirije efò a reyalize konfòmite HIPAA nan opinyon miltidisiplinè de moun ki gen enterè atravè Inivèsite a. Komite direktè a travay ansanm ak depatman, pwofesè ak anplwaye pou asire ke swen pasyan, edikasyon, rechèch ak aktivite sèvis kominotè kontinye pandan y ap asire konfòmite avèk règleman HIPAA yo.

Pwofesyonèl swen sante yo gen yon angajman ki dire lontan pou konfidansyalite pasyan; nan Stony Brook University Medsin sa a angajman enpòtan anpil pou realizasyon an nan misyon nou an.

 

Ou ka revize plis enfòmasyon sou Biwo Dwa Sivil HIPAA Sit wèb:
Biwo Depatman Dwa Sivil ak Sèvis Sosyal