Grip ak COVID:
Yon konvèsasyon ak ou
Komisyonè Sante Konte

Nan dat 16 novanm 2021, Gregson Pigott, MD, MPH, Komisyonè, Depatman Sèvis Sante Konte Suffolk ak Lawrence E. Eisenstein, MD, MPH, FACP, Komisyonè, Depatman Sante Konte Nassau, dirije evènman vityèl sa a, bay mizajou, ansanm. ak yon Q & A sou tou de vaksen COVID ak grip. Pou yon rezime, gade videyo ki anba a. 

Modérateur:
Lisa Benz Scott, PhD, Direktè Pwogram nan Sante Piblik nan Stony Brook University

Tradiktè:
Héctor E. Alcalá, PhD, MPH, Nwayo Fakilte, Pwogram nan Sante Piblik; Asistan Pwofesè, Depatman Fanmi, Popilasyon ak Medsin Prevantif, Renaissance School of Medicine, Stony Brook University

Ko-patwone pa:
Depatman Sèvis Sante Konte Suffolk
Depatman Sante Konte Nassau
Pwogram Stony Brook nan Sante Piblik
Depatman Fanmi, Popilasyon ak Medsin Prevantif, Renesans Lekòl Medsin nan Stony Brook University

Avèk sipò nan men Asosyasyon Anciens Stony Brook University.