Lifestyle ak Medsin entegre

Direktè Medikal: Raja Jaber, MD

Sit wèb Medsin Lifestyle

Pwogram sa a gen ladan medikaman fanmi konvansyonèl atizay la, konbine avèk lespri / kò, botanik, ak medikaman nitrisyonèl yo kreye yon apwòch moun antye nan sante ak maladi. Sèvis nou yo ak founisè yo dedye a bay konsiltasyon endividyèl ki egzanp medikaman entegre, konplè ak pasyan ki santre sou sik lavi a. Doktè ak pasyan fòme yon relasyon kolaborasyon ki favorize devlopman yon pwogram fòm endividyèlman pwepare; entegre yon apwòch sante piblik nan jesyon maladi kwonik. Nou eksplore sit entènèt fizyolojik, nitrisyonèl, mekanik, emosyonèl, mantal, sosyal ak anviwònman ki kontribye nan maladi ak maladi. Avèk enfòmasyon sa nou devlope yon plan konplè swen ki prensipalman konte sou chanjman fòm: nitrisyon, pi bon dòmi, fè egzèsis, kite bezwen danjere depandans ak rediksyon estrès. 

Apwòch nou nan swen se prèv ki baze sou ak endividyalize. Nou pral itilize edikaman ak kolabore ak medikaman teknoloji segondè lè yo endike sa. Sipleman nitrisyonèl yo ajoute si endike tou. Nou kwè nan ede pasyan yo pran chaj nan sante yo ak nan patenarya ak pasyan nou yo devlope plan tretman konplè ki baze sou objektif pèsonèl yo. Swen kolaborasyon sa a ka gen ladan lòt doktè ak pratik ki pa doktè. Lè sa a, nou fè tout efò kowòdone swen ak ekip la ki ka geri tout antye (ka gen ladan doktè, enfimyè, fòmatè fizik ak terapis, travayè sosyal, dyetetik, pwofesè yoga, akuponkteur, terapis masaj elatriye

Espwa nou se bay yon kay medikal kote tout moun ka aprann sou sante ak gerizon jan li aplike a chak moun endividyèlman ak nan kominote a pi gwo. Nou espere akonpli sa a ak resous nan biwo nou yo ak sou sit entènèt sa a kòm byen ke ki lye ak kolabore ak byennèt valab ak resous gerizon nan kominote nou an ak sou entènèt la.

Sèvis klinik yo enkli:

Pwogram Lifestyle and Integrative Medicine lan gen eleman sa yo:

  • Pwogram fòmèl endividyèlman pwepare ki optimize fonksyon ak byennèt pa entegre pi bon nan byomedsin ak nitrisyon, fè egzèsis, fòmasyon fizik ak terapi, ak medikaman lide-kò.
  • Yon anfaz sou konpreyansyon pasyan nan fizyolojik, byochimik, ak mekanik chanjman ki lakòz soti nan maladi. Sa a ankouraje yon sans de metriz ki nan vire fasilite chanjman konpòtman.
  • Yon konsantrasyon "tout moun", ki peye atansyon sou kontèks lavi pasyan yo (sa vle di, relasyon familyal, okipasyon, kominote), epitou konplike faktè ki ka gen efè sou rezilta maladi (sa vle di depresyon, estrès, obezite, atrit).
  • Relasyon kolaborasyon ant doktè ak pasyan, ki travay ansanm kòm administratè ka ak patnè egal, devlope plan tretman konplè ki ka gen ladan lòt moun nan rezo sosyal pasyan an.
  • Yon ekip nan pratik (sa vle di, edikatè enfimyè, travayè sosyal, sikològ, espesyalis tèt-kò, terapis fizik, edikatè fizik, dyetetist, yoga enstriktè, akuponkteur, osteopat, ak kiropratisyen) ki ka konsilte jan sa nesesè.
  • Entegrasyon an nan yon apwòch sante piblik nan jesyon maladi kwonik ki sansib a faktè anviwònman ak sosyoekonomik ki afekte sante ak maladi, epi ki konsantre sou relasyon solid ak ajans kominote, sèvis, ak byennèt ki ankouraje gwoup atravè rezo, inisyativ kolaboratif, pwogram antrenè yo.

Founisè yo:

kote yo ye:
4 Smith Haven Mall Suite 202
Lake Grove, NY 11755

 

Orè:
Lendi, Jedi, Vendredi: 8:30-5
madi ak mèrdi: 10:30-7

Kontak:
Telefòn: (631) 444-6250

Faks: (631) 444-6665

 

Dènye Mizajou
07/15/2022