Fanmi, Popilasyon ak medikaman prevantif

Byenveni nan sèvis klinik yo ofri nan Depatman Fanmi, Popilasyon ak Medsin Prevantif. Ansanm, pasyan nou yo santre sèvis kontribye nan seri a inik ak bon jan kalite tèt nan swen sante ki ofri pa Stony Brook Medsin. Pwomosyon Sante, prevansyon maladi, ak swen pasyan santre yo komen nan tout sèvis nou yo ki nan lis anba a ak detay yo bay nan lyen yo sou bò gòch la. 

Valè nou yo:

Bay konpasyon, kalite siperyè, prèv ki baze sou, pasyan ak fanmi ki santre swen ki apwopriye ak efikas pou jere maladi egi ak kwonik, osi byen ke pwomosyon antretyen sante, kalite lavi, ak prevansyon maladi.

Bay swen pasyan ki entegre wòl nan byolojik, sikolojik, anviwònman, okipasyonèl, ak sosyal detèminan nan maladi ak sante.

Sèvis nou yo:

Fanmi Medikal Gwoup Pratike angaje nan swen pou tout manm nan fanmi an sou yon baz k ap kontinye epi li itilize yon modèl kay medikal ki baze sou ekip, ki baze sou pasyan.

Sèvis Medsin okipasyonèl ak anviwònman konsantre sou travayè angaje nan okipasyon gwo risk ak popilasyon sa yo k ap viv nan pwoksimite fèmen nan zòn ki gen danje pou anviwònman an.

Pwogram Lifestyle ak Medsin Integrative bay konsiltasyon medikaman entegre ki mennen nan yon plan konplè swen ki sitou depann sou chanjman fòm: nitrisyon, pi bon dòmi, fè egzèsis, kite ale nan bezwen danjere depandans ak rediksyon estrès.

Medsin vwayaj ak sèvis pou pran vaksen pou granmoun bay destinasyon, chimen, ak evalyasyon risk medikal ansanm ak medikaman prevantif ak vaksen yo.

Sèvis nitrisyon ki enkli nan WIC pwogram, konsèy nitrisyonèl endividyèl ak yon gwoup Sib Fòm & Pwogram Jesyon Pwa

 

Dènye Mizajou
08/07/2022