Stony Brook vin setyèm lopital New York pou jwenn Sètifikasyon Dyabèt Avanse

Akredite / sètifye pa Komisyon an JointStony Brook University Hospital te resevwa yon sètifika avanse pou pasyan ki entène dyabèt nan Komisyon an Joint apre yon revizyon konplè nan pwogram dyabèt li yo.

Stony Brook vin setyèm lopital nan Eta New York ak premye lopital nan Konte Suffolk pou reyalize sètifikasyon avanse. Se sèlman 66 lopital nasyonalman te reyalize distenksyon sa a, ki te lakòz sou 19 me apre yon revizyon solid twa jou nan mwa mas pa Geometry Komisyonè Geometry.

Sètifikasyon demontre konfòmite kontinyèl ak estanda pèfòmans Komisyon an Joint. Kòm Komisyon Joint "Gold Seal Apwobasyon ®" pou Dyabèt Avanse pou Pasyan ki entène, li reflete angajman yon òganizasyon swen sante pou bay swen pasyan ki san danje ak kalite.

"Siksè sa a demontre kalite eksepsyonèl nan swen ke fakilte nou yo ak anplwaye bay pou pasyan ki gen dyabèt," te di Carol Gomes, MS, FACHE, CPHQ, Chèf Egzekitif Ofisye nan Stony Brook University Hospital. "Tout ekip dyabèt nou an se inikman ekipe ak kalifye ede pasyan nou yo adrese defi yo chak jou yo fè fas a nan jere maladi yo."

Joshua D. Miller, MD, MPH, Direktè Medikal nan Pwogram Dyabèt Stony Brook Medsin te rekonèt pou ekselans pa Komisyon an Joint ak onore yo dwe nan mitan sèlman yon ti ponyen nan lopital nan tout peyi ak sètifikasyon sa a. Swen Dyabèt pou Stony Brook Medsin, Asistan Dean ak Pwofesè Asosye nan Medsin pou andokrinoloji ak metabolis nan lekòl la Renesans Medsin nan Stony Brook Inivèsite. "Reyalizasyon sa a rekonèt devouman ekip nou an bay pasyan k ap viv avèk dyabèt epi montre angajman nou pataje pou bay pi bon kalite swen pou kominote a isit la sou Long Island."

EnformatikDr Miller an patikilye rekonèt kontribisyon yo nan Danielle Kelly, MS, ANP-C, RN, CDCES, plon enfimyè dyabèt enfimyè dyab pratikan; Paul Murphy, BS, CSSBB, Asistan Sipèvizè Kalite; Sue Robbins, MS, RN, CPPS; ak Nancy Cohen, MA, RN, nan Depatman Afè regilasyon; edikatè dyabèt pou pasyan ki entène Patty Skala, RN, MA, MSN, CDECS, BC-ADM, ak Mary Rieff, RN, CDECS; ak manm Komite Konsiltatif Dyabèt la. Li te site Eileen Gilmartin, Michael Kaufman, Anthony D'Aulerio ak ekip Depatman Teknoloji Enfòmasyon Stony Brook Medsin lan tou pou efò yo nan transfòme Stony Brook Medsin nan lidè rejyon an nan swen dyabèt.

"Ekip dyabèt Stony Brook la se nan mitan pi bon nan peyi a," Dr Miller te di. "Kòm yon moun k ap viv avèk dyabèt tip 1 pou plis pase 21 ane, mwen gen fyète fòmidab nan swen Stony Brook Medsin bay pasyan k ap viv ak maladi a epi konsidere tèt mwen privilejye pou travay ansanm ak moun ki dedye a amelyore lavi moun nou sèvi yo. ”

Yon natif natal nan Long Island, Dr Miller se doub tablo ki sètifye nan Medsin Entèn ak andokrinoloji, Dyabèt & Metabolis. Depi li te antre nan Stony Brook nan 2013, lopital la te fè yon angajman enpòtan nan tretman ak edikasyon dyabèt, bati premye sant dyabèt konplè nan rejyon an. Nan 2019, pwogram lan te resevwa Asosyasyon Swen Sante nan Eta New York (HANYS) 2019 Prim Pinnacle pou Kalite ak Sekirite Pasyan.

Pou reyalize sètifikasyon Komisyon Joint, yon ekip revizyon evalye konfòmite Stony Brook ak estanda ki gen rapò, ki gen ladan jesyon pwogram ak fournir ak fasilite swen klinik. Evalyatè yo tou fè obsèvasyon ak entèvyou ak pasyan yo ak anplwaye yo.

Nòm Komisyon Joint yo devlope an konsiltasyon ak ekspè nan swen sante ak founisè, ekspè mezi ak pasyan yo. Sètifikasyon rekonèt òganizasyon swen sante ki bay pwogram klinik nan tout seri swen pou pasyan ki gen dyabèt. Pwosesis revizyon an evalye kijan òganizasyon yo itilize rezilta klinik ak mezi pèfòmans pou idantifye opòtinite pou amelyore swen, osi byen ke yo edike ak prepare pasyan yo ak moun kap bay swen yo pou egzeyat. 

"Avanse Sètifika Dyabèt pou pasyan ki entène rekonèt òganizasyon swen sante yo angaje nan ankouraje amelyorasyon kontinyèl bon jan kalite nan sekirite pasyan ak kalite swen," di Mark Pelletier, RN, MS, Ofisye Chèf Operasyon, Akreditasyon ak Sètifikasyon Operasyon, ak Chèf Enfimyè Egzekitif, Komisyon an Joint. "Nou felisite Stony Brook pou lè l sèvi avèk sètifikasyon diminye varyasyon nan pwosesis klinik li yo ak ranfòse estrikti pwogram li yo ak kad jesyon pou pasyan dyabèt."

"Travay ekip nou an te mache yon vwayaj transfòmasyon pou pasyan ki gen dyabèt nan Stony Brook," Gomes te di. "Pa konsantre sou opòtinite espesifik pou amelyorasyon, nou ap amelyore kalite swen ak rezilta klinik."
 

Tande nan men ekspè nou an>