Edikasyon pou pasyan ki entène

Espesyalis Swen Sante ak Edikasyon Dyabèt Sètifye ki Entène yo (CDCES) yo disponib nan lopital la pou bay edikasyon ak sipò pou jesyon dyabèt (DSMES) pou tout pasyan ki entène lopital ki gen dyabèt ki fèk dyagnostike ak depi lontan. Ekip la pral edike pasyan ki gen kalite 1, kalite 2, jèstasyonèl, prediabetes ak dyabèt nan gwosès la. 

Edikasyon pou pasyan yo ap gen siveyans glikoz nan san, administrasyon ensilin, terapi ponp ensilin, siveyans kontinyèl glikoz, pwosesis maladi dyabèt la ki gen ladan konplikasyon egi ak kwonik, siy ak sentòm, tretman, ak prevansyon. Ekip CDCES / dyabèt la ede pèsonèl lopital la avèk jesyon pasyan ki entène ak tranzisyon san danje pou egzeyat.