Stony Brook selebre prim HANYS Pinnacle pou bon jan kalite ak sekirite pasyan yo

Anplwaye Lopital Stony Brook University la te rasanble nan Sept. 6 pou selebre reyalizasyon nan swen dyabèt. Gwoup la te resamman onore ak Asosyasyon Swen Sante nan Eta New York (HANYS) 2019 Pinnacle pou prim pou Kalite ak Sekirite Pasyan yo.

Prezantasyon chak ane, Prim Pinnacle rekonèt òganizasyon ki jwe yon wòl enpòtan nan pwomosyon amelyorasyon nan livrezon swen sante nan Eta New York. Stony Brook se youn nan senk òganizasyon swen sante yo chwazi nan tout eta a nan rekonesans nan inisyativ eksepsyonèl yo ki amelyore swen pasyan yo.

Stony Brook te resevwa prim lan nan kategori "Sistèm Sante oswa Lopital ki gen plis pase Kabann 500" pou inisyativ li "Swen Dyabèt Kalite: Kreye yon Kilti Ekselans Atravè Inovasyon." Gade videyo sa a pou aprann plis sou pwogram lopital la ak rezilta yo:

"Tout moun te deplase nan direksyon yon objektif komen, epi li vwayaj sa a ansanm ki pwouve pi siksè ak pi transfòmasyon pou Stony Brook."

Carol Gomes, MS, FACHE, CPHQ, Ofisye Egzekitif Pwovizwa ak Ofisye Anchèf, Stony Brook University te di konsa, "Te gen anpil panse nan idantifye opòtinite pou amelyore ak apwòch trè konsantre sou amelyore rezilta pasyan yo." "Se pouvwa ekip la ki ede pran swen pasyan an, e mwen ta renmen remèsye tout ekip la pou angajman yo pou amelyore sekirite ak kalite swen yo bay pasyan ki gen dyabèt nan Lopital Stony Brook University."

Transfòme Swen Dyabèt

Kòm yon pati nan objektif la transfòme swen pou pasyan ki gen dyabèt, lopital la reyini yon miltidisiplinè dyabèt komite konsiltatif, ki gen misyon konsantre sou aplikasyon an nan twa gwo poto: sistèm nan tout edikasyon; yon tablodbò ki gen bon rapò sou "glikometri" pou kontwole pasyan ki gen dyabèt ak endikatè risk ki asosye yo; ak antre nan lòd ensilin estanda, règleman ak pwosedi yo.

"Efò nou yo te mennen nan amelyorasyon siyifikatif," te di Joshua D. Miller, MD, MPH, Direktè Medikal nan Swen Dyabèt ak Asistan Dean pou Entegrasyon nan klinik. "Lè yo admèt yon pasyan ki gen dyabèt nan Stony Brook, anplwaye klinik nou yo rekonèt dyagnostik la epi apresye enpak dyabèt la genyen sou kondisyon pasyan an, entène lopital ak plan swen an."

Dr. Miller te di ke granmoun ki gen dyabèt anjeneral entène lopital pou lòt enkyetid prensipal ak dyabèt kòm yon "segondè" dyagnostik. Dyabèt pasyan an gen enpak ke dyagnostik prensipal la anpil, ak atansyon sou swen dyabèt ka pwofondman enpak entène lopital pasyan an ak repons a lòt terapi.

Amelyore rezilta yo

Rezilta siksè nan Pwogram Dyabèt Stony Brook gen ladan:

  • Yon kilti enstitisyonèl nan ekselans ak konsyantizasyon konsènan swen an nan pasyan ki gen dyabèt atravè règleman ofisyèl, ensilin lòd antre ak administrasyon, sipòte soti nan lidèchip nan nivo inite.
  • Yon inovatè, otomatik ki fonksyone tableau tablodbò pou kontwole tras nan tan reyèl ak istorik glikomètri pou pasyan ki gen dyabèt, ki gen ladan endikatè klinik, mesures rezilta ak doktè / inite / sèvis nivo rapò swen swen.
  • Amelyorasyon siyifikatif nan sistèm dyabèt rezilta yo, ki gen ladan yon longè redwi nan endèks rete soti nan 1.22 1.06, diminye pousantaj re-admisyon soti nan 16.82 pousan 12.99 pousan, ogmante emoglobin siveyans A1c soti nan 57 pousan nan pousantaj 89 ak diminye pwen nan swen pou tès glikoz pa plis ... pase 5,000 tès chak mwa.

Lòt akseptasyon Pwogram

Prim Pinnacle HANYS lan vini sou lòt lach pou pwogram dyabèt Stony Brook, tankou:

  • Lopital esansyèl Amerik la (AEH) yo te rele Stony Brook kòm youn nan kat finalis nasyonal nan konpetisyon 2019 Gage Awards li yo, ki rekonèt òganizasyon swen sante pou aplike pwojè amelyorasyon siksè ak gaye pi bon pratik ak pwogram inovatè nan lòt òganizasyon. Ekip Stony Brook la te prezante pwogram li kòm yon benefisyè Pwojè Remakab nan konferans AEH Vital 2019 ki te fèt pandan ete ki sot pase a.
  • Pwogram nan te tou rekonesans nasyonal nan Vizient ak Enstiti pou Amelyorasyon Swen Sante (IHI).
  • Pwogram Edikasyon Dyabèt Stony Brook la, youn nan pi ansyen ak pi siksè pwogram Long Island, te resevwa reyakreditasyon nan Pwogram Rekonesans Edikasyon Asosyasyon Dyabèt Ameriken an jiska 2023. Pwogram nan ede pasyan yo atenn objektif yo nan jere dyabèt ak anpil patisipan nan pwogram bese emoglobin A1c yo pa kòm anpil tankou 1 a 2 pousan.

Yon Pwogram k ap grandi

Pwogram dyagnostik Stony Brook te elaji anpil nan dènye ane yo, avèk lòt manm ekip swen an te ajoute regilyèman, tankou enfimyè pratisyen, nutrisyonist ak enfimyè - tout edikatè dyabèt sètifye yo. Genyen tou chanpyon dyabèt sou chak inite pasyan ki entène. Aksè a ak disponibilite nan gwoup ak endividyèl dyabèt endepandan edikasyon jesyon pasyan yo ak kominote a te ogmante tou.

Doktè Miller te di gen plan pou ogmante aksè a sèvis edikasyon dyabèt nan tout sistèm sante Stony Brook Medsin lan.

"Pwogram edikasyon dyabèt nan Lopital Stony Brook Southampton deja opere an konsè avèk nou yo," li te di. “Plan nou pou ane kap vini an se pou bay sèvis pou lopital Stony Brook Lès Long Island ak sou East End lan. Nou ap deplwaye tou edikatè dyabèt yo nan etablisman mond-klas pou pasyan ekstèn nou an, Advanced Care Care, nan Commack. "