NANCY SHEEHAN

Nancy Sheehan, Ofisye Akizisyon ak Depatman Achte Stony Brook University, te volontè tan li avèk Kowalisyon Konte Suffolk kont Vyolans Domestik (SCCADV) pou plis pase kat ane. Li te vin patisipe nan SCCADV aprè lekti sou United We Serve, inisyativ sèvis piblik nan tout peyi a.

Apre yon ane nan fòmasyon vaste, Nancy te vin yon operatè dirèk pou kowalisyon an. Yon fwa pa semèn, li triyay rele soti nan viktim vyolans domestik. Li adrese bezwen moun kap rele yo epi li bay sèvis tankou konsèy ak yon kote nan abri a lè sa nesesè.

Anpil nan apèl yo soti dirèkteman nan polis polis la, nan ofisye ki ap reponn a yon rele vyolans domestik. Yo rele operatè dirèk la pou pale avèk moun nan, di yo sou sèvis SCCADV a epi mete yo nan yon abri pou lannwit oswa sepandan tan li pran. Kowalisyon an ofri anpil lòt sèvis pou moun ki viktim vyolans domestik tankou defans lakou tribinal, asistans legal, defans dwa travay, konsèy, elatriye.

"Li plis pase jis yon abri," di Nancy. "Li ede fanm deplase sou sèn nan pwochen nan lavi yo."