Lisa Romard, RN

LISA ROMARD

Lisa Romard, RN, MSN, CPNP, ANP, AE-C, Stony Brook Children's Department of Pediatrics, ansanm ak yon gwoup pwofesyonèl swen sante nou an, anplwaye yon tab deyò kafeterya nou pandan mwa Awareness Month nan mwa me. 

Lisa te patisipe nan edikasyon opresyon ak konsyans pou plis pase de deseni. Nan 1990s yo, li te patisipe nan Asosiyasyon Lung Ameriken an e li te vin yon manm Kowalisyon Opresyon Long Island (ACLI) lè li te etabli nan 2000. 

"Enterè mwen te toujou nan edikasyon pasyan ak sipò pou fanmi," li te di. 

Lisa volontè tan li nan Kowalisyon Opresyon an epi ede yo revize epi devlope zouti ak literati pou opresyon. Li te pote zouti yo nan Depatman Pedyat nou an epi li ofri klas OSTMMA paran yo lè pitit yo admèt yo ak opresyon. Zouti edikasyonèl yo te apwouve pa komite pwòp Edikasyon Pasyan nou an, kote Lisa sèvi kòm yon manm. 

Lisa se yon manm Asosyasyon Nasyonal Asthma Edikatè e li te yon oratè nan konferans anyèl li yo. Li tou volontè nan fwa sante ak evènman pou ranmase lajan.