Dr Jedan Phillips

DR. JEDAN PHILLIPS

Lè li rive egzanp kolaborasyon ki travay byen, gade pa plis pase pwogram Stony Brook HOME (Health Outreach and Education Education). 

Doktè Jedan Phillips sèvi kòm direktè medikal pou pwogram lan, yon klinik medikal mache pou san asirans ki bay opòtinite aprantisaj pou elèv medikal, ak swen sante nan kominote a. Elèv konplè medikal nan Stony Brook te pran li sou tèt yo pou yo volontè tan yo pou asire ke klinik la opere avèk efikasite. Elèv yo reponn apèl nan telefòn, triyaj yo e reponn kòmsadwa. Lòt elèv yo revize rezilta laboratwa yo, mete sou pye klinik orè yo ak òganize tout aspè diferan nan klinik la. Se yon efò koperativ avèk Dantèl School, Lekòl Teknoloji Swen Sante ak Jesyon, Medsin Prevantif ak Lekòl Sosyal Sosyal. 

Sèvis la ap ankouraje nan kominote a, legliz yo, fwa sante yo ak bouch pawòl yo. Genyen tou yon sit entènèt, https://renaissance.stonybrookmedicine.edu/stonybrookhome. 

Anplis de sa pou bay swen konplè pou pasyan, li ofri opòtinite pou elèv yo devlope ladrès kòm yon pati nan devlopman edikasyonèl yo tankou jèn doktè ak founisè swen sante.

"Mwen vrèman santi chans pou yo travay avèk yon gwoup ki toujou talan elèv yo," Dr. Phillips te di. "Menm jan anpil moun ka di ke mwen ede yo, yo te vrèman ranfòse karyè mwen tou."