Sara Rose Pestieau, MD

SARAH ROSE PESTIEAU

Plis pase senk ane ki sot pase yo, Dr. Pestieau te ale nan devwa aletranje kòm yon doktè ak Doktè san Fwontyè, yon òganizasyon entènasyonal ki pa gouvènman (ONG) ki abite pa twa prensip li yo nan netralite, enpasyalite ak endepandans. Li te pase soti nan twa a sis mwa nan Repiblik Afrik Santral la, Ivory Coast, Pakistan, peyi Siri ak pi resamman peyi Letiopi.

Pandan ke travay li nan Stony Brook mete ladrès jeryatrik li pou travay nan yon anviwònman abitye avèk dènye teknoloji medikal, travay li aletranje teste kapasite li pou adapte, pou travay san anpil resous, epi pou trete timoun. Li te ekspoze a malnitrisyon, malarya, evènman aksidan mas, yon popilasyon chire pa lagè, ak koripsyon. Nan mitan sitiyasyon difisil sa yo, li te kapab ede moun ki nan detrès ak san aksè a swen sante eksepte pou ke ONG yo ofri.

Anvan devwa li yo ak Doktè san Borders, Dr. Pestieau te volontè nan klinik SB HOME, soup kwizin, ak fwa sante. Li te anseye angle kòm yon dezyèm lang e li te ale nan misyon medikal kout tèm nan Ekwatè ak Gwatemala.

Volontè li pèsonifye lespri Michael Maffetone, DA, pou ki moun yo rele prim lan. Doktè Maffetone te Direktè ak Direktè Egzekitif Chèf Stony Brook University Hospital nan 1994-2000. Li te pwofondeman angaje nan sèvis kominotè, espesyalman pou sibvansyon ak defavorize, e li te enstrimantal nan agrandi pwogram sèvis kominotè Lopital la.

Pou onore memwa ak eritaj li, Lopital Stony Brook University te etabli rekonpans Sèvis kominotè Michael A. Maffetone yo pou onore yon manm estaf East Campus ekselan ki montre angajman li nan sèvis kominotè.

Dr Pestieau di ke "Tout moun ta dwe travay aletranje nan yon zòn defavorize nan kèk pwen nan lavi yo, pa tankou yon doktè, men kòm yon imen ... kote kote moun pa gen aksè; yo pa gen anyen. "