Rezidan Medsin Entèn ak Ekip Repons Rapid

Sèvis kominotè Stony Brook Medicine pa konnen limit. Li fèk pwolonje nan New York City pou yon evènman atravè lemond: New York City Marathon la.

Moun ki rete ak Repons Repons Rapid yo te sèvi kòm volontè pandan evènman an, ki te fèt nan Central Park nan fen semèn nan Nov. 1-2.

New York City Marathon se pi gwo Marathon anyèl la nan mond lan ak plis pase kourè 50,000 k ap patisipe ane sa a. Pèsonèl medikal bay swen pou dè milye de kourè nan tant medikal nan tout ras la.

Travay ansanm ak rezidan yo, prezans yo, terapis fizik, elèv medikal, fòmatè atletik ak terapis masaj nan zòn tri-eta a, rezidan medikaman entèn yo reprezante Stony Brook nan liy fini liy medikal la ki bay swen egi pou kourè blese.

Manm ekip Rapid Rapid Stony Brook la te fè Barbara Mills ak Nancy Wichtendahl te kouri tou inite swen entansif (ICU) nan liy lan fini, wè kourèman kritik malad avan transpò nan lopital yo.

(Stony Brook rezidan medikaman entèn nan tant medikal liy fini P1 yo, de gòch a dwat: Sean Hsu, Lily Sadri, Christine Garcia, Lindsey Schachter, Kristine Jang ak Ayanna Lewis.)