JON CERAMI

Jon Cerami, RN, BS, Depatman Ijans, se nan yon misyon, ou ta ka di. Chak mwa, li pote dra ak rad pou Misyon Bowery nan Vil Nouyòk. 

Novanm pase a, Jon, ak yon gwoup enfimyè ki soti nan ED - Lisa Markey, Maryta Marzano, Danielle Bellucci ak Tricia Arato - te pran premye vwayaj yo nan Bowery pou yo remèt atik yo bay moun ki mwens ere yo. Yo kontinye kondwi nan Bowery a chak mwa epi pote rad nan misyon an. 

"Nou ap planifye pou chèche kote nan Long Island, nan pwòp kominote nou an, isit la nan Konte Suffolk, ki ka gen bezwen menm jan an," Jon te di. 

Pou senk ane ki sot pase yo, Jon te vwayaje nan Giyàn ak pwofesè kolèj li pou bay tès ak swen sante pou kominote a. Yo menm tou yo anseye swen kritik ak lòt zòn nan enfimyè enfimyè yo nan demann lan nan anplwaye a nan Georgetown Lopital Piblik kote yo rete nan Giyàn.