Julio Carrion, DMD, PhD

JULIO CARRION

Manm nan kominote kanpis nou an jwenn soti nan kondisyon ki pa defisyan yo epi yo bay gratis swen dantè.

Julio Carrion, DMD, PhD, Asistan Pwofesè Periodontology ak Direktè Rechèch Periodontal, te bay gratis swen dantè nan kominote Panyòl nan Long Island pou sèt ane pase yo. Li te reyalize kouman li kapab gen swen dantè e li te kòmanse ofri sèvis gratis bay moun ki nan bezwen epi ki pa gen asirans. 

De lòt manm fakilte nan lekòl la dantè, Drs. Douglas ak Sheila Foerth, bay yon sèl jou yon semèn nan kote pratik prive yo nan East Setauket.