KEISHA BUTLER

Kudos Keisha Butler a pou sèvis kominotè te soti nan tout kwen, tankou kominote ak ajans konte yo.

Yon Asistan Anplwaye II nan Sant Rejyonal Perinatal, Keisha te pi resamman rekonèt pa Premye Legliz Batis nan Riverhead, ki prezante Keisha ak "Rev. Dr. Martin Luther King, Jr Memorial Award" pou sèvis meritwa. Kòm yon rezilta nan siksè li, Sipèvizè a Brookhaven Town bay Keisha ak yon "Sètifika Konpliman."

Ofisye prezidan Konte Suffolk DuWayne Gregory te bay Keisha tou avèk pwoklamasyon Lejislati Konte Suffolk pou aktivis kominote li. Li sèvi kòm Prezidan koneksyon, yon gwoup asistans paran nan ti gason ak ti fi klib nan zòn Bellport la. "Genyen yon sèvis sipò pou fanmi, yon klib keystone, yon lidèchip pou adolesan 13-19 ki fèt pou devlope bon karaktè epi ede yo grandi, ak yon pwogram naje sekirite," li te di.

Keisha tou volontè pou mwa Mas la nan Dimes, li te patisipe nan evènman an belwè Double Dutchman, e li te leve soti vivan lajan pou ekip la Bellport Varsity foutbòl. Li se yon konseye ki gen asistans anplwaye, ofri rezime devlopman, pataje enfòmasyon sou opòtinite travay ak bilding karaktè ede manm kominote yo ak kwasans pwofesyonèl yo. 

Li ede tou avèk antretyen Bellport Community Garden ki te finanse pa yon sibvansyon nan Stony Brook Family Medsin pou kominote a pou plante legim yo.

"Se jis rekonpanse pou mwen," Keisha di. "Mwen te toujou kalite a yo rive jwenn soti epi ede kote sa nesesè. Mwen gen de timoun epi mwen eseye jwenn yo patisipe tou. Nou tout sipòte youn ak lòt.

"Ou reyèlman pa panse ke yo te rekonèt pou li paske li la tankou nati dezyèm pou mwen."