Lynn Marie Antonawich, MS, RN

LYNN MARIE ANTONAWICH

Youn nan trè byen Stony Brook, Lynn Marie Antonawich, MS, RN, te ede devlope yon resous premye-nan-kalite li yo pou ede enfimyè yo edike paran yo sou kondisyon tibebe yo epi prepare yo pou yo pran kay yo apre yo fin egzeyat nan Neonatal Intensive Care Inite.

Lynn, ki moun ki sèvi kòm Direktè Asistan nan Enfimyè pou NICU nou an, devlope kontni pou yon sit entènèt rele www.babystepstohome.com. Sit la bay resous egzeyat prèv ki baze sou e li te fèt pou enfimyè neonatal pa Asosyasyon Nasyonal la nan enfimyè neonatal.  

Sa a se premye estanda, chemen egzeyat ki baze sou evidans ki fèt pou itilizasyon pa enfimyè entansif swen inite (NICU) enfimyè. Disponib nan lopital nan tout peyi a, sit la bay enfimyè ki gen prèv ki baze sou pdf pou pwòp edikasyon yo, ansanm ak fasil-a-konprann, dokiman editabl ki ka enprime ak remèt bay paran yo apre yon diskisyon sou kondisyon ti bebe yo.