Sante ekran

Stony Brook pwofesyonèl swen sante bay yon varyete de egzamen nan fwa sante ak evènman kominote nan tout Konte Suffolk. Presyon san ak tès kolestewòl souvan revele siy ki montre avètisman maladi kè ak konjesyon serebral. Anplis de sa, tès depistaj pou kansè pwostat, glokòm, maladi vaskilè, pèt memwa, enkyetid, osteyopowoz, ak plis yo ofri sou yon baz peryodik oswa regilye.

 

Pou plis enfòmasyon, kontakte kominote relasyon yo nan (631) 444-5250.