Enfòmasyon pou pasyan konsènan anestezi ak operasyon

jeneral
Preparasyon pou swen ou Stony Brook University Hospital
Edikasyon Pasyan Pasyèl Edikasyon Enfòmasyon ki bay pa la 
Sosyete Ameriken an anestezi
Likid Ki sa ki likid ka pran anvan operasyon?
 
Kalite espesifik nan Operasyon ak Sèvis
Anbilatwa Operasyon Anbilatwa Surgery Center, SBUH
Operasyon kadyak Cardiothoracic Anestezi Divizyon, SBUH
Akouchman Obstetrics Divizyon, SBUH
Jesyon Doulè kwonik Kwonik Doulè Jesyon Centre, SBUH
Operasyon jinekolojik Urologic ak jinekolojik Anestezi Ekip, SBUH
Joint Ranplasman Orthopedics ak ekipman anestezi Plastik, SBUH
Pedyat Anestezi
 • Pwosedi anbilatwa ak menm jou a 
 • Pwosedi kadyak 
 • CT ak MRI Pwosedi yo
Pedyat Anestezi Divizyon, SBUH
Sèvis pre-operasyon Sèvis pre-operasyon, SBUH
Post Anestezi Swen Inite (PACU) Divizyon jeneral, SBUH
Operasyon urolojik Urologic ak jinekolojik Anestezi Ekip, SBUH