Pre-Verifikasyon Lis

Ki lis verifikasyon pre-verifikasyon?
Li se yon lis verifikasyon ki oblije mande ak evalye kòm yon pati nan swen ki an sekirite ou anvan ou ale pou operasyon.

Kisa mwen pral atann?
Enfimyè ou nan Preoperativ portefeuy oswa Prep zòn nan jou a nan operasyon ap asire ke tout kondisyon ou yo fè anvan operasyon. Anba a se kèk egzanp:

 • Idantifikasyon Pasyan:
  • Enfimyè a ap mande non w ak anivèsè nesans ou, tcheke braslè idantifikasyon ou epi konpare li kont dosye ou. Li enpòtan pou ou byen idantifye non konplè ou pou anpeche okenn erè potansyèl.
 • Konsantman chirijikal:
  • Enfimyè a ka temwen siyati ou sou konsantman ekri chirijyen ou. Nou ankouraje w pou poze kesyon sou operasyon w lan. Ou bezwen yo dwe byen enfòme pa chirijyen an. Enfimyè a kapab ede ou lè ou rele doktè ou pou reponn kesyon ou yo.
 • Istwa ak Egzamen Fizik:
  • Chirijyen ou a pral konplètman dokiman istwa medikal ou ak egzamen fizik. Pi souvan li se fè anvan jou a nan operasyon men yo ka fè nan jou a nan operasyon tou. Si ou te gen nenpòt chanjman nan kondisyon sante ou apre yo te fin fè istwa medikal ou ak egzamen fizik, ou dwe enfòme doktè ou nan jou a nan operasyon. Pou egzanp, yon grip, nenpòt aksidan ke doktè ou a pa ka konnen, oswa san transfizyon.
 • Siyati sit chiriji:
  • Sit siyati chirijyen vle di chirijyen ou oswa reprezantan li ap siyen sit la nan operasyon ou a avèk presizyon idantifye zòn nan nan operasyon ou an. Se pa tout moun ki gen siyati sit sa a chirijikal. Bezwen pou sit siyati chirijikal la se pou pasyan ki gen operasyon ki endike yon kote dwa oswa bò gòch. Pou egzanp: kite janm, bra dwat, gòch je, oswa ren dwat.
 • San echantiyon:
  • Lè w pran echantiyon san nan yon pasyan, enfimyè a dwe tcheke idantifikasyon pasyan an epi konpare li kont etikèt san an pou asire ke gen yon match ki kòrèk.
 • X-ray:
  • Si ou pote yon fim x-ray avèk ou, enfimyè a pral tcheke si etikèt la matche kòrèkteman ak idantifikasyon ou.
 • Anesthesia entèvyou:
  • Anestezi ou pral fè entèvyou ou anvan operasyon an. Sa a se tan ke ou vle poze kesyon sou anestezi ou ak kijan yo pral jere doulè ou.
 • Entèvyou enfimyè:
  • Enfimyè a pral evalye epi mande w anpil kesyon. Gen kèk nan kesyon yo ka repetitif men li enpòtan pou mande pou swen san danje ou.
 • Lis medikaman:
  • Asire ou ke ou pote lis medikaman ou, dòz ak konbyen fwa ou pran yo. Medikaman yo ap gen ladan tou de preskri ak sou medikaman yo vann san preskripsyon, remèd fèy ak lòt medikaman tankou kokayin. Enfimyè a ap valide tout medikaman sa yo nan jou operasyon an. Li pral swa dokiman oswa mete ajou sa li ye nan dosye ou. Li trè enpòtan ke nou bezwen konnen tout medikaman ke ou ap pran.
 • Alèji:
  • Ou bezwen enfòme enfimyè a ak doktè a si ou te pran medikaman ki lakòz deyis, woujè, itikè, oswa nenpòt malèz apre ou te pran yon medikaman.
 • Aparèy:
  • Ou bezwen kite enfimyè a konnen si ou gen aparèy ensilin oswa aparèy doulè ki gen ladan motonatè ak otomatik aparèy konpresyon entèn (AICD.) Sa a se enpòtan yo konnen pou nou ka san danje planifye swen ou. Si ou gen founiti pou kay, pote siplemantè nan lopital la avèk ou.

Reenprime ak pèmisyon pa Sosyete Ameriken an nan enfimyè PeriAnesthesia (ASPAN).
Copyright © 2010. Tout dwa rezève. ASPAN Enfòmasyon sou Pasyan. Disponib nan: www.aspan.org.