Ki sa ki ap atann nan jou a nan Operasyon

Tcheke nan biwoKi sa mwen atann pou jou a nan operasyon?
Li se nòmal yo dwe nève kòm jou a nan operasyon ou vin pi pre. Li enpòtan pou ou konprann pwosedi ki enplike nan rete ou pou fè rekiperasyon ou an san danje e rapidman posib. Tanpri kenbe nan tèt ou ke tretman an chirijikal nan chak moun diferan. Malgre ke ou ka gen menm operasyon an kòm yon lòt moun, fason ou pral bezwen prepare ak bagay sa yo ki pral bezwen fè anvan, pandan, ak apre operasyon ka espesyal pou ou.

Si ou jwenn yon tous, frèt, sentòm grip tankou sentòm, lafyèv oswa nenpòt sentòm etranj anvan operasyon ou an, kite doktè ou konnen touswit. Nan jou operasyon an, ou pral rankontre avèk ekip la ki enplike nan operasyon ou an. Sa a ka gen ladan chirijyen ou, anestezi, anèstezistis enfimyè, enfimyè preop kenbe, enfimyè sal operasyon, enfimyè swen postanesthesia ak divès kalite lòt pwofesyonèl swen sante.

Kouman pou mwen prepare pou operasyon mwen an?

 • Kòm yon règ jeneral, ou pa ta dwe manje oswa bwè anyen apre minwi anvan operasyon. Nan kèk ka, ou ka pèmèt yo bwè klè likid jiska yon kèk èdtan anvan anestezi ou. Sa a ka sanble strik, pa ke yo te kapab gen yon bwè ti gout dlo oswa kafe, men sa a diminye risk pou pwoblèm tankou vomisman pandan operasyon.
 • Ou ka bwose dan ou epi rense bouch ou ak yon ti benyen dlo, men pa vale nenpòt nan li.
 • Si ou te di yo pran medikaman jou a nan operasyon, pran yo ak jis yon ti bwè ti gout nan dlo.
 • Sispann fimen pou omwen ven-kat (24) èdtan anvan operasyon.
 • Pa bwè alkòl pou omwen ven-kat (24) èdtan anvan operasyon.
 • Pa chike jansiv nan jou operasyon an.
 • Benyen oswa douch jou a nan operasyon. Pa mete makiyaj, losyon, poud, deyodoran oswa polish klou. Li enpòtan yo retire Polonè klou ou pou doktè yo ak enfimyè yo ka wè koulè vrè ou pandan operasyon an ak nan pòs Anestezi Swen Inite a. Koulè po a ak kabann klou se yon siy enpòtan nan sikilasyon san.
 • Rad yo ta dwe ki apwopriye Fitting, konfòtab ak apwopriye pou mete apre pwosedi a ou pral gen.
 • Pa mete bijou, ki gen ladan bag maryaj ak kò w pèse kò w (ki gen ladan lang piercing), oswa pote lajan oswa valè avèk ou. Bag yo ka koupe, si yo pa kapab retire pi ba risk pou yo gen pwoblèm tankou anfle pandan operasyon an.
 • Pa gen okenn sponjbob oswa glise yo ta dwe chire.
 • Ou ka mande yo retire linèt ou, kontak, aparèy pou tande ak doulè. Tanpri, pote ka linèt ou, ka ou tande èd ou a ak / oswa yon gode dant.
 • Si ou gen yon C-Pap oswa Bi-Pap machin mande si ou ta dwe pote li jou a nan operasyon.
 • Pote atik tankou inalè ou si ou gen opresyon oswa yon baton si ou itilize yon sèl, pou ou pare si w ap bezwen yo apre operasyon an.
 • Pasyan retounen lakay yo apre operasyon yo dwe kondwi lakay pa yon adilt responsab. Yo ka mande w pou w bay non ak nimewo telefòn chofè a.

Si mwen pa te resevwa yon entèvyou oswa tès pre-anestetik, ki bagay enpòtan mwen bezwen peye atansyon a oswa pote nan jou a nan operasyon?

 • Pote yon lis tout medikaman w ap pran yo, rezon ki fè yo w ap pran li, dòz ou pran an ak konbyen fwa ou pran li. Mete preskripsyon, medikaman san preskripsyon, ak remèd fèy (vizite www.asahq.org pou plis enfòmasyon sou remèd fèy), dwòg lwazi, tabak, ak alkòl. Sosyete Ameriken an anèstezyolojis, (ASA) rekòmande pou tout moun sispann medikaman èrbal omwen de (2) a twa (3) semèn anvan operasyon ou pou fè pou evite posibilite pou entèraksyon vle ak efè segondè. Enfòmasyon sa a pral ede founisè anestezi ou chwazi pi bon medikaman pou ou evite entèraksyon dwòg yo vle. Li enpòtan ke ou pote tou yon lis nenpòt manje li te ye oswa dwòg kote ou fè alèji.
 • Y ap mande w pou w bay yon istwa sante detaye ak istwa fanmi an. Sa a ap gen ladan nenpòt pwoblèm ki genyen ak anestezi ak alèji.
 • Enfòmasyon sa a enpòtan pou sekirite ou., Si ou pa swiv enstriksyon sou pa manje oswa bwè anvan operasyon ou, operasyon ou ka retade oswa menm anile.

Reenprime ak pèmisyon pa Sosyete Ameriken an nan enfimyè PeriAnesthesia (ASPAN).
Copyright © 2010. Tout dwa rezève. ASPAN Enfòmasyon sou Pasyan. Disponib nan: www.aspan.org