Stony Brook Medsin louvri pou adrese bezwen ou yo

Sante ou esansyèl tou.

Nan Stony Brook Medsin, pran swen kominote nou an se misyon nou.
Tout lopital Stony Brook Medsin, sant pou pasyan ekstèn ak biwo doktè yo louvri pou adrese bezwen ou yo.
Si ou gen yon enkyetid nouvo, kondisyon kwonik, yon ijans oswa bezwen operasyon,
nou pral pran swen ou epi pran tout prekosyon posib pou kenbe ou an sekirite.


sèvis

Sèvis premye minis nou yo adrese pi gwo dyagnostik epi yo ofri opsyon tretman konplèks, ki gen ladan esè klinik ak dènye teknoloji a.

Plis Detay


Lokasyon nou yo

Nou gen anpil kote pou fè li pi fasil pou rezidan Long Island yo resevwa kalib swen ki merite pre lakay ou.

JWENN LOCATION


Jwenn yon Doktè

Fè rechèch sou 1500 doktè ak lòt founisè swen sante, ki ouvè ak pran swen bezwen swen sante nan pasyan ki gen tout laj.

Jwenn yon doktè


Lopital

Kòm sèl sant medikal akademik konte Suffolk lan, sistèm lopital nou an ofri nouvo pwogrè nan teknoloji ak aksè elaji nan swen kalite.

VIEW OSPITALES

 

Pou plis enfòmasyon sou bezwen endividyèl ou yo, tanpri rele (631) 444-4000
oswa santi w lib yo rive jwenn dirèkteman nan biwo doktè ou.

Sant pou pasyan ekstèn ak biwo doktè

Pou diminye kantite moun ki nan biwo nou yo ak zòn ap tann, pasyan nou yo ka rete nan machin yo epi yo ranpli nòmal yo tcheke-nan pwosesis lè l sèvi avèk telefòn selilè yo. Nou ap pran mezi sekirite adisyonèl sa yo tou:

  • Chanm ap tann yo ranje pou pèmèt pou distans pi bon sosyal
  • Tout anplwaye ak pasyan yo dwe mete yon mask
  • Estasyon sanitizè men yo lokalize nan tout lokal nou yo
  • Netwayaj frekans te ogmante
  • Enstalasyon separe yo deziyen pou pasyan ki konfime avèk oswa yo sispèk ki gen COVID-19

Lopital ak Depatman Ijans

Yo te pran anpil pwoteksyon tou nan lopital la pou diminye ekspoze a kowonaviris la:

  • Tout anplwaye yo mete mask yo
  • Règleman sou vizit restriksyon yo redwi anpil kantite moun ki nan lopital la
  • Pasyan ki sispèk ki gen coronavirus yo separe ak lòt pasyan yo
  • Pwosedi nòmal yo ak workflows yo te adapte pou diminye kantite pèsonèl oswa pasaj twòp nan zòn lopital yo avèk pasyan ki enfekte
 telemedsin

Telemarya pèmèt pasyan yo resevwa swen-wo kalite nou yo soti nan sekirite a ak vi prive nan kay yo. Pou wè si bezwen ou ka satisfè nòmalman, tanpri rele biwo doktè ou. Pou plis enfòmasyon oswa si ou bezwen sipò pou konekte pou yon randevou kap vini, tanpri vizite stonybrooktelehealth.com.

  Pasyan Pòtal

Ofri ou ak sekirite, aksè sou entènèt nan enfòmasyon pèsonèl sante ou nan Stony Brook Medsin patrone pa CernerHealth. Pòtal la pèmèt ou revize detay sou pwòp dosye sante ou ak istwa medikal, osi byen ke echanj mesaj ki gen rapò ak sante ak doktè ou. Pou plis enfòmasyon sou pòtal la, klike isit la.