AFFILIYON LAPITAL

Stony Brook Medsin ap fè patenarya avèk lopital soti nan Manhattan pou Montauk pou kreye yon rezo klinik entegre pou sèvi rezidan Long Island.
 
Nan mwa Out 2016, Stony Brook Medikaman ak sistèm Sistèm Sante Sinayi a te antre nan yon akò afilyasyon ki gen ladan kolaborasyon sou rechèch, pwogram akademik ak inisyativ swen klinik. Enstitisyon de yo te lanse patenarya pou ogmante synergies akademik ak rechèch ak pou ankouraje dekouvèt, bay esè klinik elaji pou toude enstitisyon epi reyalize avans nan konpreyansyon ak tretman maladi.
 
Nan akò separe, Southampton Lopital ak Lès Long Island Hospital (ELIH) ap rantre nan sistèm swen sante Stony Brook Medsin pou transfòme swen sante nan East Island Long Island.

MOUNT SINAI PARTNERSHIP 
Mòn Sinayi afilyasyon a pral revolusyone medikal rechèch pa konbine ekspètiz nan de premye minis lekòl medikal. Mount Sinai ak Stony Brook pral kolabore pou devlope yon pakèt pwogram rechèch nan domèn tankou jeni byomedik ak syans òdinatè; dekouvèt dwòg ak syans medsin chimi; nerosyans, newoloji ak sikatrisy; debaz byoloji ak terapetik roman; ak, sante piblik ak sistèm sante.

Afilyasyon an pral kapitalize sou ekspètiz Stony Brook nan matematik, pèfòmans ki gen anpil pèfòmans, imaj, ak syans fizik ak chimik, ak fòs Mòn Sinayi a nan rechèch biomedik ak klinik, ak règleman sante ak rezilta yo.

Atravè relasyon an, lekòl yo ap devlope pwogram gradye ansanm ak pwogram medikal medikal nan tout domèn yo, pou yo jwenn fòs nan pwogram enstitisyon ki deja egziste ak doktora nan chak enstitisyon. Elèv yo ap gen opòtinite pou yo pran kou sou kanpis yo, sa ki pèmèt yo aprann nouvo teknik ak elaji kapasite aprantisaj yo. Mòn Sinayi a ak Stony Brook ap konstwi tou pwogram ete pou etidyan gradye ak etudyan.

Mòn Sinayi ak Stony Brook pral envesti yon konbine $ 500,000 pou lanse pwogram pilòt ak konpetisyon inik, avèk entansyon pou resevwa finansman ekstèn kolaborasyon. Pwojè yo pral detèmine ak sipèvize yon komite ki konpoze de twa reprezantan ki soti nan chak enstitisyon.

EAST END HOSPITALS
Nan mwa janvye 2015, Inivèsite Eta New York (SUNY) Komite administratè yo apwouve Southampton Hospital pou rantre nan sistèm swen sante Stony Brook Medsin lan. Koulye a, yo rele Stony Brook Southampton Lopital, etablisman an kabann 125 ansanm Stony Brook Medsin sou Aug. 1, 2017.Two enstitisyon yo ap travay sere ansanm pou amelyore kalite swen sante ak aksè, kowòdinasyon swen ak efikasite pou pasyan yo nan fen East End Long Island.

Ak nan mwa me 2016, SUNY Board of Trustees apwouve lopital Long Island Island (ELIH), yon lopital 90-kabann nan North Fork Long Island, pou rantre nan sistèm swen sante Stony Brook Medica.
 
Stony Brook te jwi relasyon alontèm ak tou de lopital nan bay sèvis swen sante pou East End Long Island pou anpil ane. Koulye a, nou ap bati sou kolaborasyon nou yo bay swen nan fason ki menm plis konplemantè, efikas ak efikas.

Pasyan yo ap benefisye de patenarya sa yo paske yo ede lopital yo matche ak nivo swen yo bay nivo swen yo bezwen yo. Yo menm tou yo ede adrese defi refòm swen sante yo lè yo kiltive yon rezo, pi fò rezo nan lopital ak founisè swen sante pou amelyore efikasite, depans kontwòl ak swen kowòdone pi byen nan tout Konte Suffolk.

Apwobasyon annatandan pa ajans regilasyon ak divès kalite Eta New York, kolaborasyon planifye nou yo pral pote ansanm entimite a ak aksè nan lopital kominote ki gen kalite siperyè avèk resous klinik espesyalize yo ak pwogram edikatif yon sant medikal akademik, nan yon mòd konplemantè.

Vizyon nou an se kreye sistèm livrezon swen sante pre-eminan pou Long Island, k ap travay ansanm avèk Mòn Sinayi, Southampton Lopital, Lopital Long Island ak lòt lopital rejyonal, founisè swen ki pa egi, òganizasyon jesyon swen, òganizasyon kominotè, konpòtman founisè sante ak pratik doktè kominote a.